Verschillen Tussen Interpersoonlijke vs. Intrapersoonlijke Communicatie

Communicatie is een fundamenteel onderdeel van ons dagelijks leven. Het is de manier waarop we onszelf uitdrukken, informatie delen en contact maken met anderen. Maar niet alle communicatie is hetzelfde. Er zijn twee hoofdtypen waar je je bewust van moet zijn: interpersoonlijke en intrapersoonlijke communicatie. In deze blogpost verkennen we deze twee soorten communicatie, begrijpen we wat ze van elkaar onderscheidt en ontdekken we waarom ze essentieel zijn in ons leven. Dus laten we er meteen in duiken en de verschillen tussen interpersoonlijke en intrapersoonlijke communicatie ontdekken!

Interessante feiten over interpersoonlijke en intrapersoonlijke communicatie

Je besteedt veel tijd aan communicatie met jezelf: Wist je dat je een aanzienlijk deel van je dag bezig bent met intrapersoonlijke communicatie? Dat klopt! Of je nu in stilte overweegt wat je ‘s ochtends aan moet trekken of over je doelen nadenkt, je praat vaker met jezelf dan je misschien beseft.

Interpersoonlijke communicatie is meer dan woorden alleen: Wanneer je een gesprek met iemand hebt, is slechts een klein deel van de communicatie verbaal. Onderzoek wijst zelfs uit dat 70-93% van de communicatie non-verbaal is, inclusief lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en toon van de stem.

Interpersoonlijke communicatie bepaalt je relaties: Goede communicatievaardigheden zijn essentieel voor het opbouwen en onderhouden van sterke relaties. Goed kunnen luisteren, empathie tonen en conflicten effectief oplossen maken allemaal deel uit van effectieve interpersoonlijke communicatie.

Intrapersoonlijke communicatie kan je zelfvertrouwen vergroten: Positieve zelfpraat kan je zelfvertrouwen en eigenwaarde een boost geven. Als je in jezelf gelooft, wordt het gemakkelijker om je doelen te bereiken en uitdagingen te overwinnen.

Technologie heeft communicatiepatronen veranderd: Met de opkomst van smartphones en sociale media is de manier waarop we interpersoonlijk en intpersoonlijk communiceren veranderd. Sms’jes, videogesprekken en online dagboeken zijn maar een paar voorbeelden van hoe technologie deze communicatiestijlen heeft beïnvloed.

Interpersoonlijke communicatie kan cultuurgebonden zijn: Verschillende culturen hebben verschillende normen en verwachtingen met betrekking tot communicatie. Wat in de ene cultuur als beleefd wordt beschouwd, kan in een andere cultuur als onbeleefd worden gezien. Het begrijpen van deze culturele verschillen is essentieel voor effectieve wereldwijde communicatie.

Intrapersoonlijke communicatie helpt bij het oplossen van problemen: Als je met een complex probleem wordt geconfronteerd, kan intrapersoonlijke communicatie je helpen om de situatie te analyseren, opties af te wegen en creatieve oplossingen te bedenken.

Interpersoonlijke communicatie kan invloed hebben op je welzijn: Gezonde sociale interacties en een sterk ondersteunend netwerk zijn gekoppeld aan een beter mentaal en emotioneel welzijn. De kwaliteit van je interpersoonlijke communicatie kan dus een grote invloed hebben op je algehele geluk.

Intrapersoonlijke communicatie is een levenslange vaardigheid: Het ontwikkelen van sterke intrapersoonlijke communicatievaardigheden is een levenslange reis. Naarmate je groeit en nieuwe ervaringen opdoet, kan je vermogen om je gedachten en emoties te begrijpen en te beheersen verbeteren.

Beide soorten communicatie zijn met elkaar verbonden: Interpersoonlijke en intrapersoonlijke communicatie zijn geen aparte eilanden. Ze beïnvloeden elkaar vaak. De manier waarop je over jezelf denkt (intrapersoonlijk) kan bijvoorbeeld invloed hebben op hoe je met anderen omgaat (interpersoonlijk).

Interpersoonlijke communicatie: Verbinding maken met anderen

Interpersoonlijke communicatie is als de lijm die onze sociale wereld bij elkaar houdt. Het is hoe we contact maken, delen en elkaar begrijpen. Laten we eens dieper duiken in wat interpersoonlijke communicatie inhoudt:

Wat is interpersoonlijke communicatie?

Interpersoonlijke communicatie is de kunst van het uitwisselen van informatie, gedachten en gevoelens tussen twee of meer mensen. Het is de magie die ontstaat wanneer we praten, luisteren en omgaan met vrienden, familie, klasgenoten en zelfs vreemden.

Belangrijkste kenmerken van interpersoonlijke communicatie

Om interpersoonlijke communicatie beter te begrijpen, kijken we naar de belangrijkste kenmerken ervan:

 1. Twee of meer mensen: In de kern zijn er bij interpersoonlijke communicatie minimaal twee mensen betrokken. Het is een dynamische uitwisseling waarbij informatie heen en weer stroomt.
 2. Onmiddellijke feedback: Een van de opwindende aspecten van interpersoonlijke communicatie is de onmiddellijke feedback die je krijgt. Als je iets grappigs zegt, zie je je vriend meteen lachen. Deze onmiddellijke reactie is cruciaal voor effectieve communicatie.
 3. Verbale en non-verbale elementen: Woorden zijn slechts een deel van het verhaal. Interpersoonlijke communicatie omvat zowel verbale communicatie (de woorden die je zegt) als non-verbale communicatie (zoals gebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal). Soms kan wat je niet zegt net zo belangrijk zijn als wat je wel zegt.
 4. Relaties opbouwen: Interpersoonlijke communicatie gaat niet alleen over het uitwisselen van informatie. Het is ook een krachtig middel om relaties op te bouwen en te onderhouden. Zo drukken we liefde uit, lossen we conflicten op en maken we vrienden. Denk aan de laatste keer dat je een hartig gesprek had met een goede vriend – dat is interpersoonlijke communicatie op zijn best.

Voorbeelden van interpersoonlijke communicatie

Om het nog duidelijker te maken, volgen hier enkele alledaagse voorbeelden van interpersoonlijke communicatie:

Met je beste vriend(in) praten over je weekendplannen.

Een levendige klassikale discussie aangaan met je klasgenoten.

Iemand een compliment geven en zijn gezicht zien oplichten als reactie.

Interpersoonlijke communicatie is overal om je heen en geeft vorm aan je sociale interacties en relaties. Het is een vaardigheid die je je hele leven zult gebruiken, of je nu nieuwe vrienden maakt, aan groepsprojecten werkt of gewoon een gesprek met je familie hebt.

Intrapersoonlijke communicatie: Gesprekken met jezelf

Terwijl het bij interpersoonlijke communicatie gaat om het contact met anderen, is intrapersoonlijke communicatie een unieke vorm van interactie die plaatsvindt in je eigen hoofd. Laten we eens wat dieper ingaan op wat intrapersoonlijke communicatie inhoudt:

Wat is intrapersoonlijke communicatie?

Intrapersoonlijke communicatie is de interne dialoog, zelfreflectie en denkprocessen die in je eigen geest plaatsvinden. Het is alsof je een gesprek met jezelf hebt, waarin je je gedachten, gevoelens en ideeën onderzoekt.

Belangrijkste kenmerken van intrapersoonlijke communicatie

Om intrapersoonlijke communicatie beter te begrijpen, onderzoeken we de belangrijkste kenmerken ervan:

 1. Solocommunicatie: Intrapersoonlijke communicatie is een eenpersoonsshow. Er zijn geen externe deelnemers bij betrokken. Het zijn de gedachten en innerlijke monologen die zich voordoen wanneer je alleen bent of diep in gedachten verzonken.
 2. Zelfreflectie: Deze vorm van communicatie is een krachtig hulpmiddel voor zelfreflectie. Wanneer je nadenkt over je doelen, angsten, waarden en ervaringen, ben je bezig met intrapersoonlijke communicatie. Het helpt je te begrijpen wie je bent en wat belangrijk voor je is.
 3. Problemen oplossen: Intrapersoonlijke communicatie is je hulpmiddel wanneer je voor uitdagingen staat of beslissingen moet nemen. Je weegt de voors en tegens af, analyseert opties en overweegt consequenties – alles binnen de grenzen van je verstand.
 4. Emotioneel bewustzijn: Het begrijpen en beheersen van je emoties is een belangrijk onderdeel van intrapersoonlijke communicatie. Het helpt je te verwerken hoe je je voelt, waarom je je zo voelt en hoe je effectief met die emoties omgaat.

Voorbeelden van intrapersoonlijke communicatie

Om het begrijpelijker te maken, volgen hier enkele voorbeelden van intrapersoonlijke communicatie uit de praktijk:

Persoonlijke doelen stellen en een plan maken om ze te bereiken. Als je nadenkt over wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen, ben je bezig met intrapersoonlijke communicatie.

Jezelf door een moeilijke beslissing heen praten, zoals het kiezen van een universiteit of een bepaald carrièrepad. Je weegt de voor- en nadelen af, overweegt je waarden en maakt een keuze.

Nadenken over je daden en hoe die anderen hebben beïnvloed. Als je nadenkt over iets wat je hebt gedaan en overweegt of het goed of fout was, dan is dat intrapersoonlijke communicatie op het werk.

Intrapersoonlijke communicatie is een persoonlijk en vaak privé aspect van communicatie. Het is een vaardigheid die je helpt jezelf beter te begrijpen, belangrijke beslissingen te nemen en door je innerlijke wereld te navigeren.

Belangrijkste verschillen tussen interpersoonlijke en intrapersoonlijke communicatie

Interpersoonlijke en intrapersoonlijke communicatie hebben beide te maken met communicatie, maar ze verschillen aanzienlijk in verschillende aspecten. Laten we eens kijken naar de belangrijkste verschillen die ze van elkaar onderscheiden:

 1. Deelnemers

Interpersoonlijke communicatie: Er zijn twee of meer mensen bij betrokken. Het is een sociale vorm van communicatie waarbij informatie wordt uitgewisseld tussen individuen of binnen een groep.

Intrapersoonlijke communicatie: Is een solitaire vorm van communicatie. Het vindt plaats in de geest van één individu, zonder externe deelnemers.

 1. Doel

Interpersoonlijke communicatie: Richt zich voornamelijk op het opbouwen van relaties, het delen van informatie, het uiten van emoties en het overbrengen van boodschappen naar anderen. Het is een hulpmiddel voor sociale interactie en verbinding.

Intrapersoonlijke communicatie: Richt zich op zelfreflectie, het oplossen van problemen en het begrijpen van de eigen gedachten, emoties en innerlijke ervaringen. Het primaire doel is persoonlijke introspectie.

 1. Feedback

Interpersoonlijke Communicatie: Biedt onmiddellijke feedback van anderen die betrokken zijn bij het gesprek. Deze feedbacklus helpt bij het aanpassen van de communicatie om wederzijds begrip te verzekeren.

Intrapersoonlijke communicatie: Ontbreekt externe feedback. In plaats daarvan vertrouwt het op persoonlijke reflectie en zelfbeoordeling. Er zijn geen externe partijen die onmiddellijk reageren.

 1. Communicatiekanaal

Interpersoonlijke Communicatie: Maakt gebruik van zowel verbale als non-verbale kanalen. Verbale communicatie omvat gesproken of geschreven woorden, terwijl non-verbale communicatie lichaamstaal, gebaren en gezichtsuitdrukkingen omvat.

Intrapersoonlijke communicatie: Voornamelijk gebaseerd op interne gedachten en innerlijke dialoog. Er zijn geen uiterlijke uitdrukkingen of non-verbale signalen voor anderen bij betrokken.

 1. Focus op interactie

Interpersoonlijke Communicatie: Benadrukt interactie en uitwisseling tussen individuen. Het is een dialogisch proces dat actief luisteren en reageren op de gedachten en gevoelens van anderen vereist.

Intrapersoonlijke communicatie: Richt zich op de interne denkprocessen van een individu. Het is een monologisch proces waarbij een individu tegen zichzelf praat, vaak om gedachten te verduidelijken of beslissingen te nemen.

 1. Voorbeelden

Interpersoonlijke communicatie: Voorbeelden zijn gesprekken met vrienden, familie, collega’s en leeftijdsgenoten. Het omvat discussies, debatten, verhalen vertellen en elke vorm van interactie met anderen.

Intrapersoonlijke communicatie: Voorbeelden zijn het stellen van persoonlijke doelen, zelfreflectie, besluitvorming, dagdromen en zelfevaluatie. Het gaat om iemands innerlijke gedachten en overpeinzingen.

Het begrijpen van deze belangrijke verschillen is essentieel voor effectieve communicatie en zelfbewustzijn. Interpersoonlijke communicatie helpt je om contact te maken met anderen, terwijl intrapersoonlijke communicatie helpt bij zelfontdekking en persoonlijke groei. Beide vormen van communicatie spelen een cruciale rol in ons leven en als je je bewust bent van hun verschillen, kan dat je communicatievaardigheden en zelfinzicht verbeteren.

Op onze reis door de wereld van communicatie hebben we twee vitale aspecten onderzocht: interpersoonlijke en intrapersoonlijke communicatie. Deze twee vormen van communicatie, hoewel verschillend, zijn nauw verweven in het weefsel van ons leven en beïnvloeden hoe we omgaan met de wereld en hoe we onszelf begrijpen.

Interpersoonlijke communicatie, de kunst van het contact maken met anderen, omvat dynamische uitwisselingen tussen individuen. Het gaat om het opbouwen van relaties, het delen van ervaringen en het uiten van emoties. Denk aan lachen met vrienden, hart-tot-hart gesprekken met geliefden of boeiende discussies in de klas – dat is interpersoonlijke communicatie in actie. Het is de brug die ons verbindt met de mensen om ons heen.

Aan de andere kant vindt intrapersoonlijke communicatie plaats binnen de grenzen van je eigen geest. Het zijn de stille gesprekken die je met jezelf voert, de introspectie die je beslissingen stuurt en het onderzoeken van je gedachten en emoties. Wanneer je doelen stelt, moeilijke beslissingen neemt of je acties analyseert, is intrapersoonlijke communicatie je vertrouwde metgezel. Het is de sleutel tot het begrijpen van je innerlijke wereld.

De verschillen tussen deze twee communicatiestijlen zijn duidelijk. Bij interpersoonlijke communicatie is er sprake van sociale interactie, onmiddellijke feedback en zowel verbale als non-verbale elementen. Het draait allemaal om de uitwisseling tussen individuen, het vormgeven van onze relaties en verbindingen met de wereld. Daarentegen is intrapersoonlijke communicatie solitair, zelfreflectief en gebaseerd op persoonlijke introspectie en interne dialoog.

Het grootste verschil dat u moet weten tussen interpersoonlijke versus intrapersoonlijke communicatie is dat interpersoonlijke tussen twee of meer mensen is, en intrapersoonlijk tussen u en uzelf.

Dit zijn de andere belangrijkste verschillen:

1. Betrokken partijen

In interpersoonlijke communicatie is er altijd meer dan één persoon. Het maakt niet uit of de communicatie online, telefonisch of per e-mail plaatsvindt. Twee mensen communiceren betekent interpersoonlijk.

Dit in tegenstelling tot intrapersoonlijke communicatie die alleen binnen de eigen geest wordt gedaan met de eigen gedachten, gevoelens en ideeën.

2. Redenen:

De redenen waarom u interpersoonlijke communicatie wilt gebruiken, is om een ​​verhaal te vertellen, een idee of ervaring te delen of informatie door te geven aan iemand anders of een groep mensen.

De redenen waarom u intrapersoonlijke communicatie gebruikt, is om na te denken over iets dat is gebeurd, doelen en plannen te maken, de toekomst te visualiseren en dichter bij uw eigen gevoelens te komen.

3. Media en feedback

Feedback voor interpersoonlijke communicatie kan enorm zijn – het kan verbaal, non-verbaal zijn (zoals schouderophalen, knikken of wenkbrauwen optrekken), of het kan mondeling of schriftelijk zijn. Interpersoonlijke feedback kan persoonlijk, via de telefoon, op een computer of in een brief zijn.

Media die worden gebruikt voor intrapersoonlijke communicatie is veel eenvoudiger – het zal altijd persoonlijk worden overwogen, hoewel het live, in audio-opnamen of schriftelijk kan worden gedaan. Feedback voor intrapersoonlijke communicatie is moeilijk te definiëren. Uw feedback is van uzelf en alleen u weet hoe u reageert op uw eigen gevoelens, gedachten en ideeën.

Wat zijn intrapersoonlijke vaardigheden?

Wat betekent het om intrapersoonlijk te zijn? Een intrapersoonlijk persoon is iemand met sterke intrapersoonlijke vaardigheden. Ze zijn erg verbonden met zichzelf en weten wat ze voelen, nodig hebben en willen.

Enkele vaardigheden die zeer intrapersoonlijke mensen hebben, zijn:

1. Visualisatie

Dit is het vermogen om dingen in de geest te zien, hoe ze bedoeld zijn of hoe je ze plant. Veel atleten, artiesten en politici hebben geweldige visualisatievaardigheden en kunnen zichzelf in een situatie ‘zien’ en plannen maken om in die situatie te slagen.

2. Negativiteit herkennen

Wanneer dingen in je geest negatief beginnen te worden, is het belangrijk om te stoppen en te beseffen dat het gebeurt. Je bewust zijn van negatieve gedachten en de kracht hebben om ze om te buigen is een belangrijke intrapersoonlijke vaardigheid.

3. Mededogen

In staat zijn om het perspectief van een ander te zien en daarom mededogen voor hen te hebben, is ook een intrapersoonlijke vaardigheid. Het opzij zetten van je eigen opvattingen en je eigen ervaringen is een onderdeel van compassie hebben.

4. Besluitvorming

Als het tijd is om een ​​beslissing te nemen, kan een intrapersoonlijk persoon mogelijke opties scannen, visualiseren en de juiste beslissing nemen. Het vermogen om dit te doen zonder stress en innerlijke conflicten is een vaardigheid die je kunt bereiken door te oefenen.

Hoe werkt interpersoonlijke communicatie? Verschillen Tussen

Goede interpersoonlijke communicatie komt van twee of meer mensen met een hoog niveau van vaardigheden die interpersoonlijke communicatie vereist. Wanneer twee partijen effectief kunnen luisteren, zichzelf nauwkeurig kunnen overbrengen en actieve deelnemers aan het gesprek zijn, is dit het begin van uitstekende interpersoonlijke communicatie.

Wat zijn interpersoonlijke vaardigheden?
1. Communicatie

Er zijn drie soorten communicatie: verbale communicatie, non-verbale communicatie en spreken in het openbaar. Alle drie moeten sterk zijn om iemand over hoge interpersoonlijke vaardigheden te laten beschikken.

2. Conflictbeheersing

Interpersoonlijke communicatie wordt gedaan door meer dan één persoon, en wanneer dat gebeurt, zal er op een of ander moment zeker een conflict ontstaan. Het is belangrijk om goed conflicthantering te hebben, zowel tussen jou en anderen, als voor het managen van andermans conflicten.

3. Empathie

Luisteren naar anderen, jezelf in hun schoenen plaatsen en hen begrijpen, dat is waar empathie om draait. En als je een sterk empathisch vermogen hebt, ben je een stap dichter bij het beheersen van de kunst van interpersoonlijke communicatie.

4. Leiderschap

Sterke leiderschapsvaardigheden hebben betekent het vermogen om anderen te motiveren en aan te moedigen om iedereen te helpen slagen. Je hoeft geen leidinggevende functie te hebben om een ​​leider te zijn.

5. Luisteren

Interpersoonlijke communicatie gaat niet alleen over expressieve communicatie, maar ook over receptieve – en dat betekent luisteren! Een actieve luisterrol spelen terwijl iemand aan het woord is, is een geweldige manier om uw interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren.

6. Onderhandeling:

Een goede onderhandelaar zijn gaat hand in hand met hoge interpersoonlijke vaardigheden. Onderhandelen vereist luistervaardigheid, planning en visualisatie en probleemoplossing – allemaal belangrijke onderdelen van interpersoonlijke communicatie.

7. Positieve houding

Als je een positieve houding hebt, zul je zeker positieve interacties hebben met andere mensen. Deze interpersoonlijke vaardigheid zal je helpen slagen op school, op je werk en in je persoonlijke leven.

8. Teamwerk

Interpersoonlijke communicatie is communicatie met meer dan één persoon, dusteamwerk staat natuurlijk centraal. Samenwerking, teambuilding, actief luisteren en conflictoplossing zijn allemaal belangrijke teamgebaseerde aspecten van interpersoonlijke communicatie.

Hoe intrapersoonlijke vaardigheden te verbeteren

Een van de belangrijkste aspecten van intrapersoonlijk zijn is bewustzijn – bewustzijn van je eigen geest, van jezelf in situaties en bewustzijn van hoe je door anderen wordt waargenomen.

Hoewel het misschien niet zo voor de hand liggend is, is een manier om intrapersoonlijke vaardigheden te verbeteren door naar buiten te reiken – vraag anderen hoe het met je gaat! Door andere mensen te vragen naar hun perceptie van uw ideeën en acties, wordt u zich meer bewust van wat u doet en hoe u handelt. Om meer in contact te komen met je gedachten en gevoelens, kun je gedurende de dag mindfulness en meditatie beoefenen.

Gevolgtrekking

Interpersoonlijk versus intrapersoonlijk: wat is beter? Ze zijn allebei even belangrijk als het gaat om een ​​betere carrière en meer succesvolle relaties.

Om goed met anderen samen te werken, heb je interpersoonlijke vaardigheden nodig, zoals luisteren, empathie en leiderschap. Die vaardigheden worden versterkt door een grotere ontwikkeling van intrapersoonlijke vaardigheden zoals mededogen, zelfconcept en visualisatie.

Gebruik beide sets van vaardigheden bij het interviewen, communiceren met anderen, professioneel en persoonlijk, en in combinatie met een geweldige opleiding aan de University of the People, zul je zeker ver komen!

 

Similar Posts