gedicht overlijden

Niets als dood en liefde hebben de kracht om onze gevoelens diep te raken, of om ons even te laten stoppen, na te denken over wie we zijn, om over het leven na te denken.

Liefde en dood zijn altijd de diepste en meest gepassioneerde thema’s van de literatuur geweest, die elke tekst of elk verhaal tot leven brengen en die meer dan ooit de grote talenten van fictie en poëzie hebben geïnspireerd. In deze kleine verzameling hebben we geprobeerd verschillende visies op de dood samen te brengen, van evenzoveel dichters en verhalenvertellers uit verschillende tijdperken. Elk met zijn woorden kan een andere manier bieden om het oneindige, het onbekende, de afwezigheid en alle suggesties die deel uitmaken van het ultieme mysterie van het leven te zien. Een mysterie waar je misschien met andere ogen naar kijkt, na het lezen van enkele van deze passages.

1) De dood is niets, door Henry Scott Holland

De dood is niets.

Ik ging gewoon naar de andere kant: het is alsof ik me in de volgende kamer verstopte.

Ik ben nog steeds ik, en jij bent nog steeds jij.

Wat we voor elkaar waren, zijn we nog steeds.

Noem me bij de naam die je me altijd hebt gegeven, die je bekend voorkomt; praat tegen me op dezelfde liefdevolle manier die je altijd gebruikte. Verander je toon niet, kijk niet plechtig of verdrietig.

Blijf lachen om wat ons aan het lachen maakte, om die kleine dingen die we zo leuk vonden toen we samen waren. Bid, lach, denk aan mij! Mijn naam is altijd het bekende woord van vroeger: spreek het uit zonder het minste spoor van schaduw of verdriet.

Ons leven behoudt alle betekenis die het altijd heeft gehad: het is hetzelfde als voorheen, er is een continuïteit die niet breekt.

Waarom zou ik uit je gedachten en uit je hoofd zijn, alleen maar omdat ik uit je zicht ben?

Ik ben niet ver, ik ben aan de andere kant, net om de hoek.

Stel jezelf gerust, alles is in orde.

Je zult mijn hart vinden, je zult zijn gezuiverde tederheid vinden.

Droog je tranen en huil niet als je van me houdt: je glimlach is mijn vrede.

 

2) Ik geloof , door Carlo Bramanti

Ik geloof dat niemand sterft

Ik geloof dat de ziel eigenlijk

wordt een schaduw

en op het hoogtepunt van zijn dwaling

ligt aan de voet

van een onzichtbare bloem.

Die gele bloemen die het platteland

is vol wanneer je thuiskomt en je wenst dat ze bestond.

 

3) Als ik zou sterven, door Emily Dickinson

Als ik zou sterven –

En je zou leven –

En de tijd borrelde –

En de ochtend scheen –

En de middag brandde –

Zoals altijd is gebeurd –

Als de vogels vroeg bouwen

En de bijen gaven ze hetzelfde te doen –

We kunnen naar eigen goeddunken verlof nemen

Van de bedrijven hier beneden!

Het is lief om te weten dat de krantenkoppen stand houden

Wanneer wij met de madeliefjes zullen liegen –

Dat de handel zal doorgaan –

En de Business zal levendig vliegen –

Maakt het vertrek rustig

En houdt de ziel sereen –

Wat heren zo briljant

Zij regisseren de prettige scene!

 

4) Alleen de dood, door Pablo Neruda (van Resindencia el la tierra)

Er zijn eenzame begraafplaatsen,

graven vol geluidloze botten, / als het hart door een tunnel gaat / donker, donker, donker, /

als in een schipbreuk in ons sterven we / alsof we verdrinken in het hart / alsof we van de huid naar de ziel glijden.

[…]

Soms zie ik / alleen varende doodskisten / zeilen met bleke doden, met vrouwen met dode vlechten

met witte bakkers als engelen, / met verzonken maagden, echtgenotes van notarissen,

doodskisten die de verticale rivier van de doden beklimmen, / de woeste rivier

omhoog met de zeilen opgeblazen door het verticale geluid van de dood.

De dood komt om te resoneren

als een schoen zonder voet, een jurk zonder man,

hij slaagt erin te kloppen als een ring zonder steen of vinger, hij

kan schreeuwen zonder mond, tong of keel.

De dood ligt op de bedden; / op de zinkende matrassen, op de zwarte dekens het

levens uitgestrekt, en plotseling waait het: / er waait een donker geluid dat de lakens doet opzwellen;

en er zijn bedden die naar een haven varen / waar ze verkleed als admiraal wacht.

Wat Is Het Effect Van Oktober?

 

5) Ter ere van de dood, door Alda Merini

Als de dood een rustig leven was,

een mooi afscheid,

een zeer zuiver en delicaat water

of de beraadslaging van een baarmoeder,

Ik zou al zelfmoord hebben gepleegd.

Maar aangezien de dood een muur is,

pijn, gewelddadige koppigheid,

Ik verzet me op magische wijze.

Dat je me bedekt met beledigingen,

schoppen, kusjes, verlatingen,

dat je me verlaat en dan terugkeert zonder reden

of zonder de betekenis te veranderen

in de breedte van mijn knieën,

Het kan me niet schelen waarom je me laat leven,

waarom repareer je me uit die draaikolk?

van ongekende zoetheid,

van die gezwollen en onnauwkeurige honing

dat is de dood van elke dichter.

 

6) Annabel Lee, door Edgar Allan Poe

Vele en vele jaren geleden,

in een koninkrijk vlakbij de zee,

leefde een meisje dat je kunt bellen

met de naam Annabel Lee;

dat meisje had maar één gedachte:

om van mij te houden en door mij bemind te worden.

Ik was een kind, en zij was een kind,

in dat koninkrijk bij de zee:

maar we hielden van elkaar met liefde die niets anders was dan liefde,

ik en mijn Annabel Lee;

van zoveel liefde de gevleugelde serafs van de hemel

benijdde haar en mij.

En juist om deze reden, lang geleden,

in dat koninkrijk aan zee,

een geweldige wind blies uit een wolk en koelde af

mijn mooie Annabel Lee;

en zoo haar edele ouders kwamen

en nam haar van me weg,

om haar op te sluiten in een graf

in dat koninkrijk bij de zee.

De engelen, veel minder gelukkig dan wij, in de hemel,

benijdde haar en mij:

en het was precies hiervoor (zoals iedereen weet

in dat koninkrijk bij de zee),

dat er ‘s nachts een grote wind uit de wolken kwam,

gekoeld en doodde de mijn Annabel Lee.

Maar onze liefde was veel, veel steviger dan…

de liefde van degenen die ouder zijn dan wij

(en velen van ons veel wijzer): geen van beide

de engelen, in de hemel, boven,

noch de demonen, beneden, op de bodem van de zee. zij

zal in staat zijn om mijn ziel te scheiden

uit de ziel van Annabel Lee.

In feite schijnt de maan nooit dat ik niet droom

van de mooie Annabel Lee:

noch rijzen de sterren die ik niet zie

de ogen van de mooie Annabel Lee schijnen,

en dus, de hele nacht lang, lig ik ernaast

mijn liefde: mijn liefde, mijn leven,

mijn bruid, in haar graf, daar aan zee,

in haar graf, aan de oever van de zee.

 

7) Epitaaf aan een hond, door Lord Byron

In deze plek

liggen de overblijfselen van een wezen

die schoonheid bezat

maar niet ijdelheid

, Kracht maar geen arrogantie

, Moed maar niet wreedheid

En alle deugden van de mens

zonder zijn ondeugden.

Deze Lof, die niets anders zou zijn dan lege vleierij?

op de as van een man,

is een absoluut plichtsgetrouwe hommage aan de nagedachtenis van

“Boatswain”, een hond die werd geboren in Newfoundland

in mei 1803

en stierf in Newstead Abbey

op 18-11-1808.

Als een trotse mensenzoon

keert terug naar de boezem van de aarde,

onbekend tot heerlijkheid, maar ondersteund

door adellijke geboorte,

de beeldhouwer doet zijn uiterste best om te laten zien

het lege simulacrum van pijn,

en historische urnen herinneren ons eraan

van de man die daar begraven ligt;

en als alles klaar is

op het graf zullen we kunnen lezen

niet wie die man was,

maar wie hij moet zijn geweest.

Maar de ellendige hond, de beste vriend in het leven,

wie begroet het eerst

en wie het laatst verdedigt,

wiens mooie hart aan zijn meester toebehoort,

die worstelt, ademt,

leeft en zwoegt alleen voor hem,

valt zonder eer;

en alleen met stilte

wordt zijn waarde beloond;

en de ziel die hem op deze aarde toebehoorde

wordt hem in de hemel ontzegd;

terwijl man, ijdel insect! ,

hij hoopt op vergeving, en alleen voor zichzelf

vraagt ​​om een ​​heel paradijs.

O mens! zwakke huurder van de aarde voor een uur,

abject in dienstbaarheid, verdorven door macht,

zij die u goed kennen, ontvluchten u vol afschuw,

o verachtelijke massa geanimeerd stof!

De liefde in jou is lust, vriendschap is bedrog,

het woord is bedrog, de glimlach is een leugen!

Verachtelijk van aard, alleen nobel in naam,

elk dier maakt je beschaamd.

O jij, die toevallig naar dit nederige graf kijkt,

passeren en gaan: het is niet ter ere

van een schepsel dat uw wenen waardig is.

Het werd verhoogd om te markeren

de plaats waar alles wat overblijft van een vriend

rust in vrede;

Ik kende er maar één: en hier ligt hij.

 

8) De dood zal komen en je ogen hebben, door Cesare Pavese

De dood zal komen en je ogen zullen hebben

deze dood die ons vergezelt

van ‘s morgens tot ‘s avonds, slapeloos,

doof, als een oude wroeging

of een absurde ondeugd. Jouw ogen

zal een ijdel woord zijn,

een stille schreeuw, een stilte.

Dus je ziet ze elke ochtend

als je over jezelf heen leunt

in de spiegel. O lieve hoop,

die dag zullen ook wij het weten

dat je leven bent en niets.

Voor iedereen heeft de dood een blik.

De dood zal komen en je ogen hebben.

Het zal zijn alsof je een ondeugd opgeeft, alsof je een dood gezicht opnieuw ziet verschijnen

in de spiegel ,

alsof je naar een gesloten lip luistert.

We dalen af ​​in de muti eddy.

 

9) Een Ierse vlieger voorziet zijn dood, door Richard Yates

Ik voel dat ik mijn lot zal vinden

Op een plek in de wolken hierboven;

Degenen tegen wie ik vecht, haat ik niet,

Degenen die ik verdedig, heb ik niet lief;

Mijn land is Kiltartan Cross,

En zijn dorpsgenoten zijn bedelaars,

Kan niemand pijn doen

Of ze gelukkiger maken dan vroeger.

Geen wet of plicht legde mij oorlog op,

Geen politici, geen juichende menigten,

Een vreugdevolle en eenzame impuls

Trok naar dit tumult in de wolken;

Ik woog alles, evalueerde alles,

De komende jaren leken een verspilling van adem,

Verspilling van de adem de jaren van het verleden,

In balans met dit leven, deze dood.

 

10) De dood is de bocht van de weg, door Fernando Pessoa

De dood is de bocht van de weg,

doodgaan wordt gewoon niet gezien.

Als ik luister, voel ik je stappen

bestaan ​​zoals ik besta.

De aarde is gemaakt van de hemel.

De leugen heeft geen nest.

Er is nog nooit iemand verloren gegaan.

Alles is waarheid en passage.

Similar Posts