SWOT-Analyse

Gebruik een SWOT-analyse (sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) om uw bedrijf te laten groeien.

Een SWOT-analyse is een compilatie van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van uw bedrijf.

Het primaire doel van een SWOT-analyse is organisaties te helpen zich volledig bewust te worden van alle factoren die een rol spelen bij het nemen van een zakelijke beslissing.

Voer een SWOT-analyse uit voordat u overgaat tot welke bedrijfsactie dan ook, of u nu nieuwe initiatieven verkent, intern beleid herziet, mogelijkheden overweegt om te kantelen of een plan halverwege de uitvoering wijzigt.

Gebruik uw SWOT-analyse om aanbevelingen en strategieën te ontdekken, met de nadruk op het benutten van sterke punten en kansen om zwakke punten en bedreigingen te overwinnen.

Om een succesvol bedrijf te runnen, moet u regelmatig uw processen analyseren om ervoor te zorgen dat u zo efficiënt mogelijk werkt. Hoewel er talloze manieren zijn om uw bedrijf te beoordelen, is een van de meest effectieve methoden het uitvoeren van een SWOT-analyse.

Een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) is een planningsproces dat uw bedrijf helpt om uitdagingen te overwinnen en te bepalen welke nieuwe aanknopingspunten moeten worden nagestreefd.

Het primaire doel van een SWOT-analyse is organisaties te helpen zich volledig bewust te worden van alle factoren die een rol spelen bij het nemen van een zakelijke beslissing. Deze methode werd in de jaren 1960 gecreëerd door Albert Humphrey van het Stanford Research Institute, tijdens een onderzoek dat werd uitgevoerd om vast te stellen waarom bedrijfsplanning steeds mislukte. Sinds haar ontstaan is SWOT een van de nuttigste instrumenten geworden voor ondernemers om hun bedrijf te starten en te laten groeien.

“Het is onmogelijk om de toekomst van een klein bedrijf nauwkeurig in kaart te brengen zonder het eerst vanuit alle hoeken te evalueren, wat een uitputtende blik op alle interne en externe middelen en bedreigingen inhoudt,” vertelde Bonnie Taylor, hoofd marketingstrateeg bij CCS Innovations, aan Business News Daily. “Een SWOT bereikt dit in vier eenvoudige stappen die zelfs beginnende ondernemers kunnen begrijpen en omarmen.”

Wanneer moet u een SWOT-analyse uitvoeren?

U kunt een SWOT-analyse gebruiken voordat u een bepaalde actie onderneemt, of u nu nieuwe initiatieven verkent, intern beleid herziet, mogelijkheden overweegt om te pivoteren of een plan halverwege de uitvoering wijzigt. Soms is het verstandig om een algemene SWOT-analyse uit te voeren om het huidige landschap van uw bedrijf te controleren, zodat u uw bedrijfsvoering waar nodig kunt verbeteren. De analyse kan u laten zien op welke belangrijke gebieden uw organisatie optimaal presteert en welke activiteiten moeten worden aangepast.

SWOT-analyse

Maak niet de fout om informeel over uw bedrijfsvoering na te denken, in de hoop dat alles samenvalt. Door de tijd te nemen om een formele SWOT-analyse op te stellen, kunt u het hele plaatje van uw bedrijf zien. Van daaruit kunt u manieren ontdekken om de zwakke punten van uw bedrijf te verbeteren of te elimineren en te profiteren van de sterke punten.

Hoewel de bedrijfseigenaar zeker betrokken moet zijn bij het maken van een SWOT-analyse, is het vaak nuttig om ook andere teamleden bij het proces te betrekken. Vraag om input van verschillende teamleden en bespreek alle bijdragen openlijk. Met de collectieve kennis van het team kunt u uw bedrijf van alle kanten goed analyseren.

Kenmerken van een SWOT-analyse

Een SWOT-analyse richt zich op de vier elementen van het acroniem, waarmee bedrijven de krachten kunnen identificeren die een strategie, actie of initiatief beïnvloeden. Het kennen van deze positieve en negatieve elementen kan bedrijven helpen effectiever te communiceren welke onderdelen van een plan erkend moeten worden.

Bij het opstellen van een SWOT-analyse wordt meestal een tabel gemaakt, opgedeeld in vier kolommen om elk beïnvloedend element naast elkaar te zetten voor vergelijking. Sterke en zwakke punten komen meestal niet letterlijk overeen met de opgesomde kansen en bedreigingen, hoewel ze wel met elkaar in verband moeten staan, omdat ze uiteindelijk met elkaar verbonden zijn.

Billy Bauer, directeur van Royce Leather, merkt op dat het koppelen van externe bedreigingen aan interne zwakke punten de ernstigste problemen van een bedrijf aan het licht kan brengen.

“Als je eenmaal je risico’s hebt geïdentificeerd, kun je vervolgens beslissen of het het beste is om de interne zwakte te elimineren door bedrijfsmiddelen in te zetten om de problemen op te lossen, of om de externe bedreiging te verminderen door het bedreigde bedrijfsonderdeel op te geven en het tegemoet te komen na het versterken van je bedrijf,” zei Bauer.

Interne factoren

Sterke punten (S) en zwakke punten (W) verwijzen naar interne factoren, dat zijn de middelen en ervaring waarover u direct beschikt.

Dit zijn enkele algemeen beschouwde interne factoren:

Financiële middelen (financiering, inkomstenbronnen en investeringsmogelijkheden)

Fysieke middelen (locatie, faciliteiten en uitrusting)

Menselijke hulpbronnen (werknemers, vrijwilligers en doelgroepen)

Toegang tot natuurlijke hulpbronnen, handelsmerken, octrooien en auteursrechten

Huidige processen (werknemersprogramma’s, hiërarchieën van afdelingen en softwaresystemen – zoals CRM-software en boekhoudsoftware)

Externe factoren

Externe krachten beïnvloeden elk bedrijf, elke organisatie en elk individu. Of deze factoren nu direct of indirect verband houden met een kans (O) of bedreiging (T), het is belangrijk ze allemaal op te merken en te documenteren.

Externe factoren zijn typisch dingen waar u of uw bedrijf geen controle over heeft, zoals de volgende:

Markttrends (nieuwe producten, technologische vooruitgang en verschuivingen in de behoeften van het publiek)

Economische trends (lokale, nationale en internationale financiële trends)

Financiering (donaties, wetgeving en andere bronnen)

Demografie

Relaties met leveranciers en partners

Politieke, milieu- en economische regelgeving

Nadat u uw SWOT-raamwerk hebt gemaakt en uw SWOT-analyse hebt ingevuld, moet u op basis van de resultaten een aantal aanbevelingen en strategieën bedenken. Linda Pophal, eigenaar en CEO van adviesbureau Strategic Communications, zegt dat deze strategieën zich moeten richten op het benutten van sterke punten en kansen om zwakke punten en bedreigingen te overwinnen.

“Dit is eigenlijk het gebied van strategieontwikkeling waar organisaties de kans hebben om het meest creatief te zijn en waar innovatieve ideeën kunnen ontstaan, maar alleen als de analyse in de eerste plaats goed is voorbereid,” zei Pophal.

Resulterende strategie: Cursussen mediation volgen om zwakke punten te elimineren en Scholefield Mediation lanceren, dat gebruik maakt van naamsbekendheid met het advocatenkantoor en benadrukt dat het kantoor zich onderscheidt door zijn ervaring in de bouw en het bouwrecht.

Wat Is Dat

“Onze SWOT-analyse dwong ons om methodisch en objectief te kijken naar wat we hadden om mee te werken en wat de markt bood,” zei Weaver. “Vervolgens stelden we ons bedrijfsplan op om de voordelen van onze sterkste kenmerken te benadrukken en tegelijkertijd kansen te benutten op basis van de zwakke punten van de markt.”

Aanvullende strategieën voor bedrijfsanalyse

De SWOT-analyse is een eenvoudige maar uitgebreide strategie om niet alleen de zwakke punten en bedreigingen van een actieplan te identificeren, maar ook de sterke punten en kansen die het plan mogelijk maakt. Een SWOT-analyse is echter slechts één instrument in uw bedrijfsstrategie. Andere analyse-instrumenten die moeten worden overwogen zijn de PEST-analyse (politiek, economisch, sociaal en technologisch), de MOST-analyse (missie, doelstelling, strategieën en tactiek) en de SCRS-analyse (strategie, huidige toestand, vereisten en oplossing).

Consistente bedrijfsanalyse en strategische planning is de beste manier om groei, sterke en zwakke punten bij te houden. Gebruik een reeks analysestrategieën, zoals SWOT, in uw besluitvormingsproces om strategieën op een meer evenwichtige, diepgaande manier te onderzoeken en uit te voeren.

Similar Posts