Confrontatiematrix

Confrontatiematrix

In dit artikel beschrijven wij de Confrontatiematrix is eigenlijk een onderdeel van de SWOT-analyse waarbij sterke en zwakke punten worden “geconfronteerd” met kansen en bedreigingen met als doel een goede strategie te ontwikkelen.

Wat is de Confrontatiematrix?

Confrontatiematrix is eigenlijk een onderdeel van de SWOT-analyse waarbij sterke en zwakke punten worden “geconfronteerd” met kansen en bedreigingen met als doel een goede strategie te ontwikkelen. In een marketingplan speelt de Confrontatiematrix vaak een belangrijke rol. Het zijn de resultaten van het onderzoek die door de matrix als basis dienen voor de rest van het rapport (strategie en actieplan). Afgezien daarvan is de input van het model in het marketingplan niet essentieel. Het is slechts een hulpmiddel!

Hoe werkt de Confrontatiematrix?

Eerst wordt er een opsomming gemaakt van de belangrijkste (vaak 3 tot 5) sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. De belangrijkste punten worden tegenover elkaar gezet in een matrix. Sterkte 1,2,3 – Zwakte 1,2,3 – Kansen 1,2,3 – Bedreigingen 1,2,3 worden nu via dit model aan elkaar gekoppeld.

Confrontatiematrix – Strategie

De uitkomst van de Confrontatiematrix zijn met name vier verschillende strategieën:

Groeistrategie

De groeistrategie is gebaseerd op kansen en sterke punten. Dit zijn externe factoren waar de organisatie met behulp van haar sterke punten goed op in kan spelen.

Verdedigingsstrategie

De verdedigingsstrategie is gebaseerd op bedreigingen en sterke punten. Dit zijn externe factoren waartegen de organisatie zich met behulp van haar sterke punten kan verdedigen.

Verbeterstrategie

De verbeterstrategie is gebaseerd op kansen en zwakke punten. Dit zijn externe factoren waartegen de organisatie zich kan verbeteren met behulp van haar zwakke punten.

Terugtrekkingsstrategie

De terugtrek-/veranderingsstrategie is gebaseerd op bedreigingen en zwakke punten. Dit zijn externe factoren waartegen de organisatie zich moet verdedigen, maar door de zwakke punten momenteel niet in staat is dat te doen. Door in de toekomst goed te veranderen.

Keuze voor een strategie

Nu de 3-5 belangrijkste sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen aan bod zijn gekomen, zijn er meer strategieën geformuleerd. Het is nu belangrijk om de voorkeursstrategie te kiezen en in het artikel over de SWOT-analyse staat hiervoor een mogelijkheid. Is de strategie een oplossing voor het kernprobleem? Is de strategie uitvoerbaar? Is het plan redelijk? In het artikel over de SWOT Analyse meer uitleg hierover. SWOT Analyse De Confrontatiematrix kan een onderdeel zijn van de SWOT Analyse en dit artikel heeft daarmee een overlap met het artikel over de SWOT Analyse.

Confrontatiematrix – FAST Gids

De Confrontatiematrix is een belangrijke volgende stap na de SWOT-analyse. De matrix laat met kleuren zien hoe goed uw merk in de markt past. Het laat u in een snel overzicht zien waar u kansen vindt en waar er potentiële problemen zijn. Past je merk (nog) niet bij de markt, dan is het wellicht verstandig om je marketingstrategie aan te passen.

In het artikel van vandaag leer je: SWOT-Analyse

Wat de confrontatiematrix is

Hoe u deze kunt gebruiken om uw merk te versterken

Om je eigen confrontatiematrix SNEL te maken

Genoeg gekletst, laten we een confrontatiematrix voor je maken!

Wat is een confrontatiematrix?

De confrontatiematrix is een model waarin de markt en uw bedrijf samenkomen. Het zet de sleutelfactoren uit de SWOT-analyse van de externe markt tegenover de interne factoren van uw merk.

Het belangrijkste doel van de confrontatiematrix is uw bedrijf te confronteren met de markt. Past u bij de markt of zijn er potentiële problemen? Als u goed bij de markt past noemen we dit: market fit. Maakt u zich geen zorgen als u tot de conclusie komt dat uw bedrijf niet zo goed bij de markt past als u had gehoopt. U maakt deze confrontatiematrix immers om uw bedrijf en merk te verbeteren. De zaken die u vindt, kunt u gebruiken om uw businessplan en marketingstrategie te optimaliseren.

SWOT-analyse – De input voor uw matrix

De SWOT-analyse en de confrontatiematrix werken nauw samen. De SWOT staat voor Sterke punten, Zwakke punten, Kansen en Bedreigingen. U identificeert uw eigen sterke en zwakke punten op microniveau en koppelt deze aan de kansen en bedreigingen uit de markt op meso- en macroniveau. Dit doe je door een interne analyse en een externe analyse te maken.

verschil tussen SWOT-Analyse Confrontatiematrix

Leer hier hoe je een SWOT-analyse maakt:

Nadat u uw SWOT hebt gemaakt, gebruikt u de informatie ervan als input voor uw confrontatiematrix. In het volgende hoofdstuk laten we zien hoe je dat doet. Maar eerst is het belangrijk te begrijpen wat we precies gaan doen.

We gaan de volgende dingen doen wanneer we onze matrix maken:

Van de SWOT nemen we de 3 belangrijkste van elke factor. Dus 3 van de Sterke punten, 3 Zwakke punten, 3 Kansen en 3 Bedreigingen. Dit houdt onze matrix duidelijk en gemakkelijk te analyseren.

Daarna gaan we de interne sleutelfactoren confronteren met de externe en ze waarderen met scores van -2 tot 2. Meer over het scoresysteem in het volgende hoofdstuk.

Wij markeren positieve bevindingen in de matrix met groen en potentiële problemen met rood.

De confrontatiematrix is bedoeld als een snelle kaart om uw kansen en zwakheden als bedrijf binnen de markt in kaart te brengen. Het is een belangrijk instrument om te gebruiken, maar je moet er niet je hele marketingstrategie op baseren. De confrontatiematrix is bedoeld als algemene leidraad. Uw marketingplan moet gebaseerd zijn op meerdere modellen en perspectieven.

Sjabloon voor confrontatiematrix

Het is tijd om uw confrontatiematrix te maken! Bent u er klaar voor? Het is precies een vrij eenvoudig proces, dus we kunnen uw matrix in een paar minuten klaar hebben. Laten we meteen beginnen.

In ons fictief voorbeeld gaan we kijken naar Petra’s Dierenwinkel. We gebruiken de input van de SWOT-analyse en vullen deze in onder de daarvoor bestemde plaats. Als je naar het onderstaande voorbeeld kijkt, zie je dat de externe marktfactoren (horizontale) worden geconfronteerd met de interne factoren van Petra (verticale). In feite wordt de interne analyse geconfronteerd met de externe analyse.

Nu ga je kijken hoe deze interne factoren het doen binnen de externe markt. Bijvoorbeeld, Petra heeft geweldige marketing en de externe markt toont potentie in high ticket items. Hoe zou je dit beoordelen? Precies, marketing zal helpen deze duurdere artikelen te verkopen en daarom krijgt zij de score 2 (zeer positief).

In een ander voorbeeld zie je dat Petra kleine verkoopmarges heeft. De externe markt ziet een trend waarin deze marges nog verder dalen. Dit is natuurlijk erg slecht voor Petra, want ze had al moeite met haar marges. Dit zou haar dichter bij een break-even punt of zelfs verlies kunnen brengen als ze haar marketingplan niet aanpast!

Een confrontatiematrix is een geweldig hulpmiddel om snel te zien of je bedrijf bij de markt past of niet. Maar je hoeft niet op elke confrontatie groen te scoren. Als dat wel het geval is, heeft u waarschijnlijk te positief gescoord. Elk bedrijf heeft zijn sterke en zwakke punten. Petra’s zwakte ligt in het vechten met grote bedrijven over marges. Haar kracht ligt in de duurdere artikelen zoals bio dierenvoeding. Haar specialisatie in haar dierenwinkel geeft haar een goede pasvorm voor een niche in de markt. Ze zou verstandig zijn om te blijven investeren in haar marketing om haar bio-voedsel te promoten.

Similar Posts