Verschil Tussen Democraten en Republikeinen

“Democraat” versus “Republikein”: waar hebben de partijen hun namen vandaan?

In de Verenigde Staten worden de woorden Democraat en Republikein veel gebruikt om de twee belangrijkste Amerikaanse politieke partijen aan te duiden: de Democratische Partij en de Republikeinse Partij.

We horen vaak dat deze woorden worden gebruikt om dingen te beschrijven die de partijen doen of de mensen die met hen verbonden zijn. Zo is voormalig vicepresident Joe Biden de Democratische kandidaat voor het presidentschap en worden leden van de Republikeinse Partij vaak simpelweg Republikeinen genoemd.

De Engelse woorden democratisch en republikeins hebben eigenlijk een lange, complexe geschiedenis die veel verder gaat dan rode en blauwe staten of ezels en olifanten. Laten we eens nader bekijken waar deze twee woorden vandaan komen en hoe ze werden gebruikt in de namen van de twee politieke partijen.

Wat betekent democratisch?

Verschil Tussen Democraten en Republikeinen

Het woord democratisch, dat alfabetisch begint, betekent “behorend tot of met de aard van democratie of een democratie”.

Simpel gezegd, de kleine letter democratisch is een woord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar alles dat lijkt op of te maken heeft met een democratie, een regeringsvorm waarin de opperste macht bij het volk berust en rechtstreeks door hen wordt uitgeoefend of door politici die zij verkiezen om hen vertegenwoordigen. In de praktijk wordt dit meestal bereikt door een eerlijk, georganiseerd stemsysteem, waarbij burgers of vertegenwoordigers stemmen ter ondersteuning van politieke kandidaten (bij verkiezingen) of maatschappelijke kwesties (in referenda).

Het woord democratisch wordt dus gebruikt om overheidssystemen te beschrijven die democratieën zijn of lijken, en de mensen die dit soort regeringen leiden. De Verenigde Staten van Amerika is een representatieve democratie waarin het volk vertegenwoordigers kiest (burgemeesters, gouverneurs, congresleden, enz.) om namens hen de eisen van de politiek te vervullen. Daarom zeggen we dat de VS een democratisch land is of dat we een democratische regeringsvorm hebben.

Het Engelse woord democratisch dateert helemaal uit de late 1500 en vroege 1600s. Het is afgeleid van het Griekse woord dēmokratía (“volksregering”). Het regeringssysteem van de oude Griekse stadstaat Athene, waarin het volk (dêmos) de macht had (krátos), wordt beschouwd als ‘s werelds eerste democratie. Gezien het feit dat Athene een patriarchale slavenbezittende samenleving was, was de vorm van democratie veel anders dan de democratische regeringen van vandaag.

Wat is de betekenis van republikeinen

Het woord republikein betekent “van, betrekking hebbend op of van de aard van een republiek.” Net als het woord democratisch, beschrijft het woord republikein ook dingen die lijken op of betrekking hebben op een bepaalde regeringsvorm, in dit geval is de regering in kwestie een republiek. Een republiek is een regeringssysteem waarin de macht berust bij stemgerechtigde burgers die direct of indirect vertegenwoordigers kiezen om namens hen politieke macht uit te oefenen.

What Is Beukenhout Kleuren

Het is je misschien opgevallen dat een republiek veel op een democratie lijkt. De meeste huidige democratieën (inclusief de Verenigde Staten) zijn namelijk ook republieken. Niet elke republiek is echter democratisch en niet elk democratisch land is een republiek.

De historische stadstaat Venetië had bijvoorbeeld een leider die bekend stond als een doge en die werd gekozen door de kiezers. In het geval van Venetië waren de kiezers echter een kleine raad van rijke handelaren, en de doge behield zijn positie voor het leven. Venetië en andere gelijkaardige handelsstadstaten hadden republikeinse regeringen, maar zoals je kunt zien, waren ze beslist niet democratisch. Tegelijkertijd is het Verenigd Koninkrijk een democratisch land met een monarch, koningin Elizabeth II, en is het dus geen republikeins land omdat het officieel geen republiek is.

De vroegste vermeldingen van het Engelse woord republikein gaan terug tot het einde van de 17e eeuw. Het komt, via het Frans, van het Latijnse rēs pūblica, opgebouwd uit rēs (“ding of entiteit”) en pūblica (“publiek”). Een tijdlang had het oude Rome een republikeinse regering met gekozen magistraten vóór de oprichting van het Romeinse rijk. Hoewel ze hielpen bij het creëren van de term die we nu gebruiken, wordt aangenomen dat de daadwerkelijke eerste republikeinse regering in India was.

Wanneer hebben de partijen hun naam gekregen?

Hoewel de twee belangrijkste politieke partijen die we tegenwoordig kennen al een tijdje bestaan, zijn de namen van de twee belangrijkste politieke partijen door de eeuwen heen veranderd.

George Washington won de verkiezingen van 1788-1789 en 1792 en diende twee termijnen als president van de VS. Bij de presidentsverkiezingen van 1796 stond John Adams, van de Federalistische Partij, tegenover Thomas Jefferson. Interessant is dat de politieke partij van Thomas Jefferson eigenlijk de oorspronkelijke bron is van de namen van beide moderne politieke partijen.

Dit is wat er gebeurde: in 1792 vormden de aanhangers van Jefferson een politieke partij die ze de Republikeinse Partij noemden om zijn verlangen naar een gedecentraliseerde, republikeinse nationale regering te benadrukken. Als reactie bespotte de tegengestelde Federalistische Partij, waarvan de leden een sterke federale regering steunden, Jeffersons partij als de “Democratisch-Republikeinse Partij” in verwijzing naar de “democratische” radicalen van de Franse Revolutie. Nade verkiezing van 1796 verliezend, zou de partij van Jefferson officieel de naam van de Democratisch-Republikeinse Partij aannemen.

De Democratisch-Republikeinse Partij zou uiteindelijk in 1825 uiteenvallen in facties, wat zou resulteren in twee nieuwe partijen die uiteindelijk tegen elkaar zouden uitgroeien: de Nationale Republikeinen van John Quincy Adams en de volgelingen van Andrew Jackson, die hij ‘Democraten’ noemde.

Deze Democraten zouden in 1844 officieel de naam Democratische Partij aannemen, hoewel de moderne Democratische Partij officieel de Democratische Nationale Conventie van 1848 als oprichtingsdatum gebruikt. Niet lang daarna zou in 1854 een nieuwe politieke partij worden gevormd, verenigd door tegenstanders van de slavernij en die zichzelf officieel de Republikeinse Partij zou noemen als een toespeling op de gelijknamige partij van Jefferson.

Wat Zijn de Verschillen Tussen Interpersoonlijke vs. Intrapersoonlijke Communicatie

In de jaren 1870 noemden politici en de pers de Republikeinse Partij de ‘grote oude partij’ of de ‘dappere oude partij’ om hun rol in de verdediging van de Unie tijdens de burgeroorlog te benadrukken. Het initialisme GOP dat vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt, wordt toegeschreven aan journalist T.B. Dowden, die het in 1884 gebruikte toen hij bijna geen ruimte meer had in een artikel.

Een laatste ding om in gedachten te houden is dat terwijl de twee Amerikaanse politieke partijen de woorden democratisch en republikeins in hun naam gebruiken, vormen van deze woorden met hoofdletters zijn gebruikt in politieke partijen in andere landen met totaal verschillende overtuigingen en platforms. De Republikeinse Partij van Frankrijk en de verschillende christen-democratische partijen over de hele wereld staan ​​bijvoorbeeld volledig los van de Amerikaanse politieke partijen.

Similar Posts