Magma En Lava Quizlet

Lava en magma zijn twee verschillende vormen van gesmolten gesteente in de aardkorst. Magma is gesmolten gesteente dat zich nog in de aardkorst bevindt, terwijl lava gesmolten gesteente is dat uit een vulkaan is gespuwd. Magma wordt gevormd door de extreme hitte en druk in het binnenste van de aarde en bestaat uit verschillende elementen zoals silicium, zuurstof, ijzer en magnesium. Het is meestal heter dan lava en bevindt zich meestal op enkele kilometers diepte onder het aardoppervlak.

Anderzijds is lava magma dat tijdens een vulkaanuitbarsting uit het binnenste van de aarde is gestoten. Lava is veel koeler dan magma en bestaat uit verschillende mineralen, waaronder basalt en rhyoliet. Lava beweegt zich meestal boven het aardoppervlak en de temperatuur kan variëren afhankelijk van het type uitbarsting. Lava kan vloeibaar, halfvast of vast zijn. Lava is meestal rood of oranje van kleur en is erg heet, dus niet veilig om aan te raken.

Het belangrijkste verschil tussen magma en lava is hun locatie. Magma verwijst naar gesmolten gesteente dat zich onder het aardoppervlak bevindt, terwijl lava verwijst naar gesmolten gesteente dat boven de grond is uitgebarsten.

Magma en lava zijn beide vormen van gesmolten gesteente, maar ze onderscheiden zich van elkaar door hun locatie. Magma is de term die wordt gebruikt om gesmolten gesteente aan te duiden dat zich onder het aardoppervlak bevindt, meestal in de aardmantel of -korst.

Het bevindt zich in gesmolten toestand door de hoge temperaturen en druk diep in de aarde. Magma kan variëren in samenstelling, maar wordt meestal geassocieerd met graniet- of silicaatrijke samenstellingen.

Anderzijds is lava magma dat het aardoppervlak heeft bereikt door vulkaanuitbarstingen. Wanneer een vulkaan uitbarst, wordt magma uitgestoten en stroomt het naar het oppervlak, wat resulteert in de vorming van lava.

Lava wordt meestal geassocieerd met basaltische samenstellingen, die rijker zijn aan ijzer en magnesium in vergelijking met granitische samenstellingen.

Het onderscheid tussen magma en lava is cruciaal omdat hun locatie hun gedrag en eigenschappen beïnvloedt. De samenstelling en temperatuur van magma kan invloed hebben op het type stollingsgesteente dat gevormd wordt wanneer het onder het oppervlak stolt, bekend als intrusieve of plutonische gesteenten.

Lava daarentegen koelt af en stolt snel wanneer het aan het aardoppervlak wordt blootgesteld, waarbij extrusieve of vulkanische gesteenten worden gevormd.

Magma en lava verwijzen beide naar gesmolten gesteente waaruit stollingsgesteenten ontstaan. Magma verwijst echter naar gesmolten gesteente onder het aardoppervlak en lava verwijst naar gesmolten gesteente aan het oppervlak.

De aard van een vulkaanuitbarsting wordt bepaald door 1) de samenstelling van het magma, 2) de temperatuur van het magma en 3) de hoeveelheid opgeloste gassen in het magma. De samenstelling en temperatuur van het magma beïnvloeden de viscositeit van dit materiaal. De viscositeit bepaalt op zijn beurt of de uitbarsting gewelddadig of rustig zal zijn. De viscositeit is het laagst voor zeer hete magma’s met een relatief laag silicagehalte. De gassen die in het gesmolten materiaal zijn opgelost, leveren de kracht om het vloeibare gesteente uit de vulkaan te stuwen. De hoeveelheid aanwezige gassen en het gemak waarmee ze kunnen ontsnappen

(afhankelijk van de viscositeit) bepaalt de aard van de uitbarsting.

Pahoehoe lava ontstaat uit vloeibare basaltlava en ziet er glad of draderig uit. Aa lava, met zijn scherpe en gekartelde oppervlak, ontstaat wanneer meer viskeus magma afkoelt.

De belangrijkste gassen die vrijkomen bij een vulkaanuitbarsting zijn waterdamp (70%), koolstofdioxide (15%), stikstof (5%), zwavelverbindingen (5%) en kleinere hoeveelheden chloor, waterstof en argon.

Een vulkaankrater is een relatief kleine depressie die de plek markeert waar de lava of het pyroclastische materiaal uitbarst.

lava of pyroclastisch materiaal. Een krater wordt uitgegraven door de boorwerking van het uitbarstende magma en de gassen.

Een caldera is een veel grotere vulkanische depressie die ontstaat tijdens of na een grote uitstorting van lava of pyroklastisch puin. Een extreem snelle uitstoot van enorme hoeveelheden magma, zoals tijdens een krachtige explosieve uitbarsting, evacueert de bovenste delen van de voormalige magmakamer. Hierdoor bezwijken de rotsen boven de kamer en wordt een grote, cirkelvormige tot elliptische vulkaandepressie gevormd door

instorting en verzakking.

Schildvulkanen behoren tot de grootste op aarde. Deze zacht glooiende koepels worden geassocieerd met relatief rustige uitbarstingen van vloeibare basaltlava. Ze bevatten zeer weinig pyroclastisch materiaal.

Sintelvulkanen bestaan bijna uitsluitend uit pyroklastisch materiaal, hebben steile wanden en zijn de kleinste vulkanen.

Samengestelde kegels bestaan, zoals de naam al doet vermoeden, uit afwisselende lagen lava (meestal van andesitische of rhyolitische samenstelling) en pyroclastisch puin. Hun hellingen zijn steiler dan die van een schildvulkaan maar zachter dan die van een sintelkegel. Samengestelde kegels worden geassocieerd met hevige vulkanische activiteit.

Mauna Loa, een van de vijf vulkanen op het eiland Hawaï, is een uitstekend voorbeeld van een schildvulkaan.

voorbeeld van een schildvulkaan. Paricutin en vele kleine kegels op het Colorado Plateau ten noorden van Flagstaff, AZ, zijn goede voorbeelden van sintelkegels. Mt. Fuji in Japan en Mt. Shasta, CA, evenals de vele vulkanen van de Cascade Range zijn voorbeelden van samengestelde kegels.

Shiprock, een bekende bezienswaardigheid in het noordwesten van New Mexico, markeert het ondergrondse “leidingstelsel” van een voormalige vulkaan. Het stollingsgesteente is veel harder dan de omringende sedimentaire lagen. Toen de erosie geleidelijk het gesteente uithakte, ontstonden er torens en scherpe richels van stollingsgesteente die boven het gemakkelijker te eroderen sedimentgesteente uitstaken. Shiprock zelf is de centrale magmapijp die ooit magma omhoog naar de vulkaan voerde. De scherpe richels die zich naar buiten uitstrekken vanaf de centrale torenspits zijn dijken die radiale scheuren voorstellen die gevuld zijn met magma dat vanuit de centrale pijp naar buiten is geïnjecteerd.

De “Ring van Vuur” is een boog die zich uitstrekt van Nieuw-Zeeland, langs de oostelijke rand van Azië, naar het noorden over de Aleoeten van Alaska en naar het zuiden langs de kust van Noord- en Zuid-Amerika. De Ring van Vuur bestaat voor 75% uit actieve en slapende vulkanen.

Deze enorme ring van vulkanische en seismische (aardbevings) activiteit bevindt zich op de grens van de Pacifische Plaat en andere grote tektonische platen.

De vulkanen op de “Ring van vuur” liggen boven subductiezones, waar platen die de bodem van de Stille Oceaan vormen, zinken onder andere oceanische platen of onder platen die continenten dragen.

Similar Posts