Nieuwjaarsgebeden

Deze gebeden voor 2024 kunnen herhaald worden in een groep of er kan solo over gemediteerd worden.

Wanneer we overwegen een nieuw jaar te beginnen, is het gebruikelijk om na te denken over de voornemens die we voor onszelf hebben en wat we zouden willen nastreven dankzij deze “schone lei”. We kunnen kiezen waar we onze doelen willen stellen: hoeveel kopjes water we elke dag willen drinken, hoe vaak we willen sporten en hoeveel boeken we willen lezen voor januari. Maar zoals we allemaal weten, hebben we over veel dingen in het leven geen controle, en daar komt het geloof om de hoek kijken. En wij hebben 30 van de meest motiverende nieuwjaarsgebeden om je te helpen je geloof en vertrouwen in God te heroriënteren nu we 2024 binnengaan!

Veel mensen schrijven nieuwjaarsvoornemens op. Een andere populaire herdenking van de kalenderwisseling is het kiezen van één specifiek woord om je de komende twaalf maanden op te concentreren (zoals “overvloed”, “gastvrijheid”, “moed”, enz.) Normaal gesproken draaien deze voornemens en woorden om het maken van betere keuzes en het doelgericht besteden van onze tijd. Het is echter niet altijd makkelijk om de vaart erin te houden als het leven chaotisch wordt en onze zorgvuldig opgestelde plannen in de war schopt. Wat is dan het antwoord? Bidden.

Regelmatig bidden is op zichzelf al een belangrijk en invloedrijk nieuwjaarsvoornemen (1 Tessalonicenzen 5:17 draagt ons immers op om “zonder ophouden te bidden”). Bidden brengt ons dichter bij God en dwingt ons om er comfortabel mee te worden om volledig op Hem te vertrouwen en niet zelf de controle te hebben – in plaats daarvan hebben we vrede met Zijn almacht.

Deze opzettelijke spirituele gewoonte is van nature ook transformerend. In het boek Liturgy of the Ordinary schrijft Tish Harrison Warren: “Het soort geestelijk leven en de disciplines die nodig zijn om het christelijk leven in stand te houden zijn stil, repetitief en gewoon. Ik wil vaak de saaie, dagelijkse dingen overslaan om de sensatie van een spannend geloof te bereiken. Maar het is in de alledaagsheid van het christelijk geloof – het bed opmaken, de afwas doen, bidden voor onze vijanden, de Bijbel lezen, de stilte, het kleine – dat Gods transformatie wortel schiet en groeit.”

Bidden biedt momenten om onze zegeningen te waarderen en onze ambities te overwegen. Onze tijd in gebed moedigt ons ook aan om na te denken over waar we immoreel en verkeerd zijn geweest, om Gods genade en barmhartigheid te voelen en om Zijn leiding te vragen in elke stap van onze dagen/levens. En wat is er beter dan deze bewuste praktijk prioriteit te geven nu we het nieuwe jaar beginnen? Deze 30 nieuwjaarsgebeden zullen je zeker inspireren en je geloof in 2024 helpen groeien!

30 nieuwjaarsgebeden

 1. “Lieve God, dank U dat U alle dingen nieuw maakt. Dank U voor alles wat U het afgelopen jaar in onze levens hebt toegelaten, zowel de goede als de moeilijke dingen, die ons eraan hebben herinnerd hoezeer we U nodig hebben en hoezeer we erop vertrouwen dat Uw aanwezigheid ons elke dag opnieuw vult. We bidden dat Uw Geest ons bij elke stap in dit nieuwe jaar zal leiden. We vragen U om onze beslissingen te leiden en om onze harten boven alles naar U te laten verlangen. We vragen U om deuren te openen die geopend moeten worden en deuren te sluiten die gesloten moeten worden. We vragen U om ons te helpen onze greep los te laten op de dingen waar U ‘nee’, ‘nog niet’ of ‘wacht’ tegen hebt gezegd. We vragen om hulp om U als eerste na te streven, boven elke droom en elk verlangen dat U in onze harten hebt gelegd.” – Debbie McDaniel
 2. “Heer, dank U voor de mensen die U goddelijk in mijn leven hebt geplaatst en die heilige waarheid, liefde en wijze woorden spreken. Geef me een hart van onderscheidingsvermogen om te weten wanneer U iemand gebruikt om instructies in mijn hart en mijn omstandigheden te spreken en geef me de kracht en de moed om dat advies op te volgen, zelfs als dat moeilijk is. Vul me met vrede in de wetenschap dat Uw doel zal zegevieren, zelfs als ik een verkeerde afslag neem. In Jezus’ Naam, Amen. – Tracie Miles
 3. “Adem in mij, o Heilige Geest, opdat ook mijn gedachten heilig zijn. Handel in mij, o heilige Geest, opdat ook mijn werk heilig moge zijn. Trek mijn hart, o heilige Geest, opdat ik slechts liefheb wat heilig is. Sterk mij, o Heilige Geest, om al wat heilig is te verdedigen. Bewaak mij dan, o Heilige Geest, opdat ik altijd heilig zal zijn. Amen.” – Augustinus van Hippo
 4. “Heer, help me niet te leunen op mijn eigen inzicht, maar in alles U te erkennen, zodat U mijn woorden, gedachten en daden kunt sturen. In Jezus’ Naam, Amen.” – Sharon Glasgow
 5. “Zie, Heer, een leeg vat dat gevuld moet worden. Mijn Heer, vul het. Ik ben zwak in het geloof; versterk mij. Ik ben koud in de liefde; verwarm mij en maak mij vurig, opdat mijn liefde uitgaat naar mijn naaste. Ik heb geen sterk en vast geloof; soms twijfel ik en kan ik niet helemaal op U vertrouwen. Heer, help mij. Versterk mijn geloof en vertrouwen in U. In U heb ik de schat verzegeld van alles wat ik heb. Ik ben arm; U bent rijk en gekomen om de armen genadig te zijn. Ik ben een zondaar; U bent rechtschapen. Bij mij is er een overvloed aan zonde; in jou is de volheid van gerechtigheid. Daarom blijf ik bij u, van wie ik kan ontvangen, maar aan wie ik niet mag geven. Amen.” – Maarten Luther
 6. “Vandaag is een nieuwe dag, een kans voor een nieuwe start. Gisteren is voorbij en daarmee ook alle spijt, fouten of mislukkingen die ik heb meegemaakt. Het is een goede dag om blij te zijn en te danken, en dat doe ik, Heer. Dank U voor vandaag, een nieuwe kans om lief te hebben, te geven en alles te zijn wat U wilt dat ik ben.” – Rebecca Barlow Jordan
 7. “Vader, ik verlang meer naar U dan naar goud of zilver. Niets anders zou ooit mijn ziel kunnen bevredigen. Heroriënteer mijn affecties op U en op wat U verkiest te geven. Moge mijn nabijheid tot God mijn belangrijkste goed zijn. Toon me de schoonheid van Uw heiligheid, zodat ik U kan verheerlijken door Uw lieflijkheid te aanbidden. Geef me de kracht om van U te genieten zodat het universum zich verwondert over hoe vervullend U bent. Leg al het geroep van valse liefhebbers van de ziel, die mijn aandacht zoeken, het zwijgen op. Ik wil U aanbidden met alles wat ik ben, met onverdeelde aanbidding. Geef me een hart voor U. Een voortdurend verlangen naar U. Wek in mij een diepe passie voor U op.” – Bob Kelleman
 8. “Wanneer het kwaad onze wereld verduistert, geef ons licht. Wanneer wanhoop onze ziel verdooft, geef ons hoop. Wanneer we struikelen en vallen, til ons dan op. Wanneer twijfels ons overvallen, geef ons geloof. Wanneer niets zeker lijkt, geef ons vertrouwen. Wanneer idealen vervagen, geef ons visie. Wanneer we de weg kwijtraken, wees dan onze gids! Dat we sereniteit mogen vinden in Uw aanwezigheid en een doel in het doen van Uw wil.” – John D. Rayner
 9. “O hemelse Vader, in wie wij leven en bewegen en ons wezen hebben: Wij bidden U nederig om ons te leiden en te besturen door Uw Heilige Geest, opdat wij in alle zorgen en bezigheden van ons leven U niet vergeten, maar ons herinneren dat wij altijd in Uw ogen wandelen; door Jezus Christus, onze Heer. Amen.” – Het Boek van Gewoon Gebed
 10. “Ik ben niet langer van mezelf, maar van U.

Zet mij aan tot wat U wilt, plaats mij bij wie U wilt.

Zet mij aan het doen, zet mij aan het lijden.

Laat mij voor u aan het werk gezet worden of voor u apart gezet,

Geprezen voor jou of bekritiseerd voor jou.

Laat me vol zijn, laat me leeg zijn.

Laat me alles hebben, laat me niets hebben.

Ik geef alles vrij en volledig over aan uw glorie en dienst.

En nu, o wonderbaarlijke en heilige God,

Schepper, Verlosser en Onderhouder,

U bent van mij en ik ben van u.

Zo zij het.

En het verbond dat ik op aarde heb gesloten,

laat het ook gemaakt worden in de hemel. Amen.” – John Wesley

 1. “Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede.

Waar haat is, laat mij liefde zaaien,

Waar verwonding is, vergiffenis

Waar twijfel is, geloof,

Waar wanhoop is, hoop,

Waar duisternis is, licht,

Waar droefheid is, vreugde.

O Goddelijke Meester, geef dat ik niet zozeer

zoek om getroost te worden als om te troosten,

niet zozeer om begrepen te worden, maar om te begrijpen,

niet zozeer om bemind te worden, maar om lief te hebben;

want het is in het geven dat we ontvangen,

het is in het vergeven dat we vergeven worden,

door te sterven ontwaken we tot het eeuwige leven.” – Franciscus van Assisi

 1. “Thou Eternal God, out of whose absolute power and infinite intelligence the whole universe has come into being, we humbly confess that we have not loved thee with our hearts, souls and minds, and we have not loved our neighbors as Christ loved us. We have all too often lived by our own selfish impulses rather than by the life of sacrificial love as revealed by Christ. We often give in order to receive. We love our friends and hate our enemies. We go the first mile but dare not travel the second. We forgive but dare not forget. And so as we look within ourselves, we are confronted with the appalling fact that the history of our lives is the history of an eternal revolt against you. But thou, O God, have mercy upon us. Forgive us for what we could have been but failed to be. Give us the intelligence to know your will. Give us the courage to do your will. Give us the devotion to love your will. In the name and spirit of Jesus, we pray. Amen.” — Martin Luther King Jr.
 2. “Almighty God, our heavenly Father:

We have sinned against you,

through our own fault,

in thought, and word, and deed,

and in what we have left undone.

For the sake of your Son our Lord Jesus Christ,

forgive us all our offenses;

and grant that we may serve you

in newness of life,

to the glory of your Name. Amen.” —The Book of Common Prayer

 1. “U, mijn Heer, bent de eeuwige God, de Schepper van de uiteinden van de aarde. U wordt niet moe en vermoeit niet, en uw begrip kan niemand doorgronden. U geeft kracht aan de vermoeiden en vergroot de kracht van de zwakken. Zelfs jongeren worden moe en vermoeid, en jonge mannen struikelen en vallen; maar als ik op U hoop, o Heer, zal mijn kracht vernieuwd worden. Ik zal zweven op vleugels als arenden; ik zal rennen en niet vermoeid raken, ik zal lopen en niet flauwvallen. Beth Moore
 2. “Heer, ik ben hier vandaag met open handen en een open hart, klaar om op U te vertrouwen om me door de dag heen te helpen en alles wat die op mijn pad zal brengen. Help me om net als Nehemia te zijn, help me om naar U toe te komen voor leiding, kracht, voorziening en bescherming. Als ik voor moeilijke keuzes en moeilijke situaties sta, help me dan om me mijn geliefdheid te herinneren, help me om me te herinneren dat ik Uw kind ben en Uw vertegenwoordiger in de wereld om me heen. Help me om vandaag te leven op een manier die eer brengt aan Uw heilige naam. In Jezus’ Naam, Amen.” – Charles Stanley
 3. “Ik geloof

Dat ik een glorieus nieuw jaar binnenga

Om gevuld te zijn met gebed en lofprijzing.

Met dienstbaarheid aan God en de mensheid,

Met geïnspireerde creatieve activiteit.

Ik geloof

Dat Gods aanwezigheid met mij meegaat

Waar ik dit jaar ook heen zal gaan,

Per trein of Ires of auto of boot,

Langzaam te voet, of hoog in de lucht.

Ik geloof

Zijn liefde straalt in mijn lichaam,

Zijn wijsheid leidt mijn geest,

Zijn vrede vult mij met evenwicht,

Zijn kracht is altijd op mijn roep.

Oh ik geloof

Dat dit Gods nieuwe jaar is.” – Elizabeth Searle Lamb

 1. “Mijn Heer God, ik heb geen idee waar ik heen ga. Ik zie de weg niet die voor me ligt. Ik weet niet zeker waar hij zal eindigen. Ik ken mezelf ook niet echt, en het feit dat ik denk dat ik Uw wil volg, betekent niet dat ik dat ook werkelijk doe. Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen U inderdaad behaagt. En ik hoop dat ik dat verlangen heb in alles wat ik doe. Ik hoop dat ik nooit iets zal doen zonder dat verlangen. En ik weet dat, als ik dit doe, U me langs de juiste weg zult leiden, ook al weet ik er misschien niets van. Daarom zal ik altijd op U vertrouwen, ook al lijk ik verdwaald en in de schaduw van de dood. Ik zal niet bang zijn, want U bent altijd bij me en U zult me nooit alleen mijn gevaren laten trotseren.” – Thomas Merton
 2. “Vader God, ik vraag U om mij te leiden wanneer ik verblind ben door wegen die ik niet heb gekend, langs onbekende paden leidt U mij alstublieft; Heer, verander de duisternis in licht voor mij en maak de ruwe plaatsen glad. Ik bid dat dit de dingen zijn die U zult doen; ik weet dat U mij niet zult verlaten. (Jes. 42:16).” – Beth Moore
 3. “Help me om mezelf te vergeven.” – Lisa Whittle
 4. “Almachtige God, die ons naar Uw beeld geschapen hebt:

Geef ons genade om onbevreesd te strijden tegen het kwaad en geen vrede te sluiten met onderdrukking.

geen vrede te sluiten met onderdrukking; en, opdat we onze vrijheid eerbiedig mogen gebruiken

onze vrijheid, help ons deze in te zetten voor het handhaven van

rechtvaardigheid in onze gemeenschappen en onder de naties, tot glorie van uw heilige Naam.

glorie van uw heilige naam; door Jezus Christus, onze Heer, die

leeft en heerst met U en de Heilige Geest, één God,

nu en in eeuwigheid. Amen.” – Het Boek van Gewoon Gebed

 1. “Schijn door mij heen en wees zo in mij dat elke ziel waarmee ik in contact kom Uw aanwezigheid in mijn ziel mag voelen. Laat hen omhoog kijken en niet langer mij zien, maar alleen Jezus. Blijf bij mij en dan zal ik beginnen te stralen zoals U straalt, zo te stralen dat ik een licht voor anderen ben.” – Moeder Teresa
 2. “Laten we bij het aanbreken van een nieuw jaar dankbaar zijn voor alles wat ons dierbaar is: onze gezondheid, onze familie en onze vrienden. Laten we onze wrok, onze woede en onze pijn loslaten, want dat zijn slechts bindende ketenen. Laten we elke dag op de meest liefdevolle manier leven, de Godbewuste manier. Laten we iedereen dienen die in nood is, ongeacht ras, kleur of geloof. Laten we God van ons eigen verstand in ons hart bewaren en elke dag Gods naam reciteren. Laten we de wereld leiden van duisternis naar licht, van leugen naar waarheid en van kwaad naar goed. Laten we onthouden dat we allemaal één zijn, iedereen omarmen en niemand discrimineren. Moge je jaar gevuld zijn met vrede, voorspoed en liefde. Mogen Gods zegeningen over jullie neerdalen en ieder van jullie een stralend, gezond en gelukkig leven schenken.
 3. “Lieve Heer God, wek ons op, zodat we klaar zijn als uw lieve Zoon komt, zodat we hem met vreugde ontvangen en u dienen met zuivere harten; door Jezus Christus, onze Heer. Amen.” – Maarten Luther
 4. “Bestuur alles door uw wijsheid, o Heer, zodat mijn ziel U altijd dient op de manier die U wilt en niet zoals ik kies. Laat me sterven aan mezelf zodat ik U kan dienen; laat me leven naar U die het leven zelf bent. Amen.” – Teresa van Ávila
 5. “Vader, ik geef mijzelf over in uw handen. Doe met mij wat U wilt. Wat U ook doet, ik dank U. Ik ben klaar voor alles, ik aanvaard alles. Laat alleen uw wil geschieden in mij en in al uw schepselen. In uw handen beveel ik mijn geest. Ik bied hem u aan met alle liefde die in mijn hart is. Want ik hou van u, Heer, en zo wil ik mijzelf geven, mijzelf overgeven in uw handen, zonder voorbehoud en met grenzeloos vertrouwen, want u bent mijn Vader. Amen.” – Charles de Foucauld
 6. “Leid ons, o God, van de aanblik van de mooie dingen van de wereld

naar de gedachte aan U, hun Schepper;

En geef dat we, genietend van de mooie dingen van Uw schepping,

wij ons mogen verheugen in U, de eerste schepper van schoonheid

en de soevereine Heer van al Uw werken, gezegend tot in eeuwigheid.” – Augustinus van Hippo

 1. “Hemelse Vader,

Om middernacht,

Wanneer het oude jaar sterft,

en het nieuwe komt binnen,

put ik kracht uit de wetenschap

Dat in de komende twaalf maanden

De sneeuw zal verdwijnen

De knoppen zullen barsten

De warmte zal stijgen

De bladeren zullen vliegen,

Dat al deze dingen zullen gebeuren

Volgens Uw schema

En op Uw tijd;

Dat er orde is in Uw universum,

En dat ik er deel van uitmaak.” – Van Varner

 1. “Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden en wij vergeven

onze schuldenaren,

en leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade,

want van U is het koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid, voor altijd. Amen.” – Mattheüs

Similar Posts