Verschil Tussen Protestant en Katholiek

Verschil tussen katholiek en protestant 

Diversiteit is een van de vele mooie kenmerken van onze planeet. Of het nu natuur of religie is. Er zijn takken of sekten naar religies. Een christen kan katholiek, protestant, gnostisch, engelachtig of orthodox zijn. Katholieke en protestantse christenen zijn het resultaat van de hervorming die vele jaren geleden plaatsvond. Deze twee delen van het christendom hebben een iets andere benadering en ideologie. Het is altijd goed om geïnformeerd te worden over hun verschillen en redenen.

Katholiek versus protestant

Het verschil tussen katholiek en protestant is dat katholieken geloven dat de paus de hoogste autoriteit is na Jezus, die hen kan verbinden met de goddelijke macht. Terwijl protestanten niet in pauselijke autoriteit geloven, beschouwen ze Jezus en zijn goddelijke leringen in de bijbel alleen als waar.

Een katholiek is een christen die over het algemeen wordt geassocieerd met de rooms-katholieke kerk. Ze geloven in de macht van pausen, de opvolgers van apostel Petrus (eerste hoofd aangesteld door Jezus). Katholieken geloven in hiërarchie of rangorde op basis van autoriteit. Zij zijn het die beelden en afbeeldingen als inspiratiebron gebruiken. Het woord katholiek betekent over het algemeen ‘universeel’.

Een protestant is een christen die bekend staat om zijn protest tijdens de reformatie. Ze geloven niet in de suprematie of het gezag van pausen. Zij waren tegen de kerk en wezen op enkele fouten daarin. Ze gebruiken afbeeldingen over het algemeen niet als een vorm van inspiratie. Het woord protestant betekent over het algemeen ‘protest’.

Vergelijkingstabel tussen katholiek en protestant
Wie is katholiek?

Katholieken zijn een van de soorten/sekten van christenen. Het woord katholiek betekent simpelweg ‘universeel’, dat is afgeleid van een Grieks bijvoeglijk naamwoord ‘Katholikos’. Er wordt gezegd dat de kerkvader Sint Ignatius van Antiochië het woord ‘katholiek’ voor het eerst gebruikte in zijn brief aan de Smyrnaeërs.

Katholieken aanbidden en hebben het volste vertrouwen in de rooms-katholieke kerk. Deze kerk herleidt haar geschiedenis tot Jezus Christus. Er wordt aangenomen dat Jezus en zijn levensleringen de religie van katholieken begonnen. Het rooms-katholicisme is ontstaan ​​met het begin van het christendom
Ze vertrouwen en geloven in het gezag van pausen na Jezus. Katholieken hebben zeven sacramenten: doopsel, vormsel, eucharistie, huwelijk, boetedoening, heilige orde en ziekenzalving.

De eucharistie-katholieken geloven dat de wijn en het brood die ze tijdens de mis hebben, in feite het lichaam en bloed van Christus is en dat niet-katholieken niet kunnen deelnemen aan de communie. Volgens de doctrine van de aanname beschouwen rooms-katholieken Maria niet alleen als de moeder van Jezus, maar aanbidden ze haar ook als de koningin van de hemel. Ze geloven ook in de verering van heiligen en de Maagd Maria, d.w.z. ze bidden door hen heen.

Wie is protestant?

Protestanten maken deel uit van een vorm/tak van het christendom. Protestants betekent simpelweg ‘protesteren’. Ze zijn ontstaan ​​in het 16e-eeuwse Duitsland met het reformatiemoment. Deze beweging vond plaats waar Maarten Luther vijfennegentig stellingen publiceerde tegen misstanden bij de verkoop van aflaat in de katholieke kerk. De volgelingen begonnen toen getuige te zijn van een paar fouten in de katholieke kerk en besloten te protesteren.

Protestanten ontkennen en geloven ook niet in het pauselijke gezag, voor hen is Jezus de enige echte. Volgens het evangelie staan ​​ze niet voor één verenigde kerk, maar beschouwt ze oudere kerken als gelijk.
Protestanten volgen slechts twee sacramenten: de doop en de eucharistie (het avondmaal). Ze geloven dat het brood en de wijn die ze tijdens de mis consumeren niets anders is dan een symbool van Jezus. Elke gedoopte kan deelnemen aan het avondmaal.

Protestanten aanbidden Maria alleen als de moeder van Jezus Christus; ze denken dat ze redding nodig heeft zoals iedereen. Ze geloven ook niet in het concept van heiligen, ze aanbidden alleen en rechtstreeks tot Jezus en niet via iemand.

Belangrijkste verschillen tussen katholiek en protestant

Katholieken en protestanten zijn beide slechts twee verschillende sekten of takken van christenen. Beiden hebben hun eigen overtuigingen, ideologieën en verschillen.

Het katholicisme is begonnen door Jezus Christus en is sindsdien met enkele verschillen voortgezet, terwijl protestant als tak begon in de 16e eeuw na de reformatiebeweging.

Katholieken geloven in het gezag van de pausen en zijn de hoogste autoriteit na Jezus, terwijl protestanten niet in het pauselijke gezag geloven, voor hen is Jezus hun enige echte.

Katholieken hebben en volgen zeven sacramenten, terwijl protestanten slechts twee sacramenten volgen.
Katholieken aanbidden Maria als de goddelijke moeder van Christus en de ‘koningin van de hemel’, terwijl protestanten Maria aanbidden als alleen de moeder van Christus.

Katholieken geloven dat de wijn en het brood dat ze tijdens de mis consumeren eigenlijk Christus is, terwijl protestanten denken dat het brood en de wijn slechts een symbool van Christus zijn.

Gevolgtrekking

Geschiedenis en religie gaan hand in hand, want het is al eeuwenlang een zeer belangrijke factor. Het feit dat ze allebei christen zijn, maar toch zo verschillend, is zo intrigerend. Dit laat ons zien dat onze wereld is gevuld met zo’n geschiedenis en diversiteit. Alles en iedereen heeft zijn unieke manier van leven en functioneren.

Aan de verschillen komt geen einde, zelfs na zoveel jaren blijft het zich ontleden en veranderen. iedereen moet het feit accepteren dat veranderingen een deel van ons leven zijn en zullen zijn. Er zullen nieuwe concepten en waarden ontstaan en de wereld zal zich blijven ontwikkelen.

Similar Posts