Wat Is Het Verschil Tussen Objectief En Subjectief

Het verschil tussen subjectieve en objectieve informatie

Wanneer u subjectieve informatie vergelijkt met objectieve informatie, moet u weten dat de ene met feiten te maken heeft, terwijl de andere gebaseerd is op een mening of ervaring. Lees verder voor meer informatie over subjectieve versus objectieve informatie.

Wat is subjectieve informatie?

Subjectief is een term die verwijst naar iemands persoonlijke meningen of gevoelens over een bepaald onderwerp. Subjectieve opvattingen of meningen zijn niet gebaseerd op waarheid of feiten. Ze zijn de unieke interpretatie van één persoon van een idee en hun eigen gedachten, gevoelens en achtergrond. Een subjectieve waarneming wordt beïnvloed door een aantal factoren, waaronder veel verschillende soorten vooroordelen. In de grammatica betekent subjectief alle eigenschappen die verwijzen naar het onderwerp van een zin.

Wat is objectieve informatie?

Het woord “objectief” verwijst naar feitelijke, op gegevens gebaseerde informatie die niet door vooringenomenheid is geïnformeerd. Hoewel gevoelens en persoonlijke meningen niet objectief zijn, kunnen objectieve gegevens zoals feiten of historische informatie de basis vormen voor een mening of gevoel. Wanneer iemand u een objectieve beoordeling van een onderwerp geeft, wordt dit geformuleerd op basis van gegevens, verifieerbare feiten of ander onweerlegbaar bewijs zonder rekening te houden met de persoonlijke gevoelens van de spreker. Journalisten streven ernaar feiten objectief te rapporteren, om hun lezerspubliek niet te beïnvloeden met hun subjectieve persoonlijke vooroordelen. Objectiviteit in grammatica kan ook verwijzen naar het “object” of een zin, wat een zelfstandig naamwoord betekent waarop het onderwerp van de zin inwerkt.

Subjectief versus objectief: het verschil begrijpen

Subjectief en objectief zijn twee vormen van perceptie, en het belangrijkste verschil tussen beide is dat een subjectief gezichtspunt zich richt op een persoonlijke interpretatie van het onderwerp, terwijl een objectief gezichtspunt gebaseerd is op feitelijke gegevens. Hier zijn de drie belangrijkste verschillen tussen subjectief en objectief.

Feiten versus gevoelens. Een objectieve lezing van een tekst richt zich op de feiten en op gegevens gebaseerde informatie, ongeacht de gevoelens van de persoon. Een subjectieve lezing van een tekst richt zich op de unieke gevoelens en ervaringen van een persoon.

Vooroordelen omarmen versus ontkennen. Subjectiviteit verwijst naar de persoonlijke mening die een onderwerp heeft, waarbij persoonlijke vooroordelen worden omarmd. Objectief zijn betekent het wissen van alle persoonlijke vooroordelen die een lezer kan hebben.

Grammaticale betekenissen. In de grammatica verwijst subjectief naar het onderwerp van een zin, of het zelfstandig naamwoord dat een actie uitvoert. Objectief verwijst naar eigenschappen die te maken hebben met het object van een zin, of een zelfstandig naamwoord waarop een handeling wordt uitgevoerd.

Voorbeelden van het verschil tussen subjectieve en objectieve informatie

Er zijn veel verschillende manieren om objectiviteit en subjectiviteit uit te drukken. Creatieve onderwerpen in kunst en entertainment zijn altijd subjectief omdat ze gebaseerd zijn op iemands persoonlijke voorkeur, terwijl harde nieuwsverslaggeving altijd objectief moet blijven. Lees verder voor enkele voorbeelden van objectieve en subjectieve uitspraken.

Subjectief: “Dit tapijt is mijn favoriete kleur rood.”

Doelstelling: “Dit tapijt is rood.”

Subjectief: “Ik hou niet van volksmuziek.”

Uitdaging: “Ondanks het feit dat ik niet van volksmuziek houd, zijn veel professionele volksmuzikanten objectief ervaren uitvoerders.”

Subjectief: “Het is beter om te leven waar geen koude winters zijn dan waar die wel zijn.”

Doelstelling: “Plaatsen die dicht bij de evenaar liggen, hebben geen koude winters.”

3 tips voor het gebruik van subjectief of objectief

Hier volgen enkele algemene tips over hoe u onderscheid kunt maken tussen subjectief en objectief, en hoe u deze twee in uw dagelijks leven kunt gebruiken.

Onderzoek de context. Denk kritisch na over de context van de informatie voordat u een objectieve of subjectieve uitspraak doet. In formele debatten wordt de debaterende partijen gevraagd om hun argumenten objectief te houden. Als je een vriend advies geeft, willen ze misschien je subjectieve mening over de kwestie in plaats van wat je vermoedt dat de logische keuze zou zijn.

Maak onderscheid tussen gevoel en feit. Woordkeuze is belangrijk bij het maken van een subjectieve of objectieve uitspraak. Wanneer u onderscheid maakt tussen het maken van subjectieve en objectieve uitspraken, onthoud dan dat het gebruik van “ik denk” of “ik voel” aangeeft dat uw standpunt is gebaseerd op emotie of vooringenomenheid in plaats van op een objectief perspectief.

Gebruik een geheugensteuntje. Als je gewoon het verschil tussen de termen probeert te onthouden, kun je een handig geheugensteuntje gebruiken. Subjectieve meningen worden gevormd door uw eigen gevoeligheden, beide beginnen met ‘s’. Objectieve meningen worden gevormd door feiten of onpartijdige observaties, die beide beginnen met een ‘o’.

Leave a Comment