AM en PM

Wat betekenen AM en PM?

De betekenis van AM en PM is de eenvoudige afkorting van Latijnse zinnen. AM staat met name voor ante meridiem, wat zich in het Engels vertaalt als ‘voor de middag’. Ondertussen is PM post meridiem en betekent in het Engels ‘na de middag’. Deze afkortingen worden gebruikt om de tijd aan te geven in het 12-uurs klokformaat in plaats van 24 uur. Aangezien de dag 2 cycli heeft, geven AM en PM aan of het voor of na het midden van de dag is.

Problemen met AM en PM

Het 12-uur systeem heeft echter zijn gebreken met de dubbelzinnigheid in het begrip. Het kan moeilijk zijn voor de mensen die alleen een 24-uurs klok gebruiken om te onthouden wanneer het AM of PM is. Deze tijdconventie kan ook verwarrend zijn voor het schrijven, omdat er meerdere regels zijn met betrekking tot het schrijven van deze afkortingen.

Hoewel de 12-uursklok kenmerkend is voor veel landen en culturen, hebben andere landen nog steeds problemen met het juiste begrip van AM en PM. AM en PM blijven vervolgens een gemeenschappelijke en toch ambigue traditie van hoe mensen naar tijd verwijzen.

am Definitie & Betekenis

AM en PM – pm en am

Definitie met voorbeelden

Sommige landen, waaronder de VS, Canada en Australië, gebruiken de 12-uurs indeling van de klok inclusief am en pm. Wat betekenen deze afkortingen? Is middernacht am of pm?

AM of PM

Twee periodes van 12 uur

Het 12-uurssysteem verdeelt de 24 uur van een dag in twee periodes van elk 12 uur. De eerste periode van 12 uur wordt aangeduid als am. Deze loopt van middernacht tot het middaguur. De tweede periode, aangeduid als pm, beslaat de 12 uur van 12 uur tot middernacht.

De afkortingen am en pm komen uit het Latijn:

AM = Ante meridiem: Voor de middag

PM = Post meridiem: Na de middag

am of pm

Het systeem van de 12-uursklok maakt gebruik van getallen van 1 tot 12, gevolgd door am of pm, om alle 24 uren van de dag aan te duiden. Bijvoorbeeld, 5 uur is vroeg in de ochtend, en 5 uur is laat in de middag; 1 uur is één uur na middernacht, terwijl 11 uur één uur voor middernacht is.

Ante meridiem wordt gewoonlijk aangeduid als AM, am, a.m., of A.M.; post meridiem wordt gewoonlijk afgekort als PM, pm, p.m., of P.M. Net als veel andere bronnen gebruikt timeanddate.com am en pm, maar de andere varianten zijn even correct en worden veel gebruikt.

Wat is de middag van de zon?

Middernacht en middag: AM of PM?

De belangrijkste zwakte van het 12-uurssysteem is een wijdverbreide verwarring over welke afkorting moet worden gebruikt voor middag en middernacht: geen van beide momenten kan logischerwijs worden geïdentificeerd als vóór de middag (am) of na de middag (pm). Het moment van middernacht valt bijvoorbeeld precies 12 uur na de middag van de vorige dag en 12 uur voor de middag van de volgende dag.

De meeste digitale klokken en de meeste bronnen, waaronder timeanddate.com, duiden middernacht echter aan als 12 uur en 12 uur als 12 uur. Hoewel het precieze moment van de middag in geen van beide categorieën valt, is het uur dat erop volgt, van 12:00:01 tot 12:59:59, duidelijk na de middag.

Om verwarring te voorkomen bij het verwijzen naar het precieze moment van de middag of middernacht, raden wij aan in plaats daarvan de aanduidingen 12 uur en 12 uur te gebruiken.

Verwarring over middernacht

Een andere bron van verwarring is het ontbreken van een datumaanduiding in het 12-uurssysteem, waardoor het onmogelijk is om op logische wijze een juist tijdstip te bepalen wanneer alleen een datum en 12:00 uur (middernacht) wordt gegeven.

am en pm

Stel je voor dat je gevraagd wordt een vriend op 13 april om 12:00 uur op het vliegveld op te halen. Zou je daar om middernacht heen gaan tussen 12 en 13 april? Of 24 uur later?

Een manier om dit probleem op te lossen is nauwkeurigheid op te offeren voor duidelijkheid. Uw vriend zou u kunnen vragen om op 13 april om 12:01 uur op het vliegveld te zijn of, als de volgende middernacht wordt bedoeld, om 23:59 uur op 13 april. Als alternatief kan het 24-uursformaat worden gebruikt. Hier verwijst 0:00 naar middernacht aan het begin van de dag en 24:00 naar middernacht aan het eind van de dag.

Conversie van 12-uurs naar 24-uurs formaat

Een 24-uurs klok, ook wel militaire tijd genoemd, geeft de tijd aan volgens het aantal uren dat verstreken is sinds middernacht. Vanaf middernacht worden de uren genummerd van 0 tot 24, waardoor aanduidingen als am en pm niet meer nodig zijn. Bijvoorbeeld, om 23:00 uur zijn er 23 uur verstreken sinds het begin van de huidige dag.

PM of AM

Om de am of pm tijd om te zetten naar het 24-uurs formaat, gebruik je deze regels:

Trek van middernacht tot 12:59 uur 12 uur af.

12:49 am = 0:49 (12:49 – 12)

Van 1 uur tot 12 uur, niets doen.

11:49 am = 11:49

Van 12:01 uur tot 12:59 uur, niets doen.

12:49 pm = 12:49

Van 1:00 pm tot middernacht, voeg 12 uur toe.

1:49 pm = 13:49 (1:49 + 12)

Dit is hoe je de tijd op een 24-uursklok omrekent naar het 12-uurssysteem:

Van 0:00 (middernacht) tot 0:59, voeg 12 uur toe en gebruik am.

0:49 = 12:49 am (0:49 + 12)

Van 1:00 tot 11:59, voeg gewoon am toe na de tijd.

11:49 = 11:49 uur

Van 12:00 tot 12:59, voeg gewoon pm toe na de tijd.

12:49 = 12:49 pm

Van 13:00 tot 0:00, trek 12 uur af en gebruik pm.

13:49 = 1:49 pm (13:49 – 12)

Waar wordt het 12-uursformaat gebruikt?

De meeste landen in de wereld gebruiken tegenwoordig het 24-uurssysteem. In een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada (behalve Québec), Australië, Nieuw-Zeeland en de Filippijnen, wordt het 12-uursformaat, inclusief am en pm, officieel gebruikt.

Waarom heeft de dag 24 uur?

De Egyptenaren zouden verantwoordelijk zijn voor de verdeling van de dag in 24 gelijke delen. Volgens sommigen is deze gewoonte ontstaan omdat de Egyptenaren gewoonlijk de basis 12 gebruikten, waarbij ze de 3 gewrichten in hun vingers telden, de duim niet meegerekend.

AM en PM

am

Uit Longman Dictionary of Contemporary English

am /m, əm; sterk æm/ werkwoord

de eerste persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd van het werkwoord zijn

Voorbeelden uit het Corpus

Ik probeer ze van hem af te krijgen, maar dat lukt niet altijd.

Gerelateerde onderwerpen: Chronologie

a.m. (ook am Brits Engels) /ˌeɪ ˈem/

(ante meridiem) gebruikt om te praten over tijden die na middernacht maar voor de middag vallen → p.m.

Het werk begint om 9 uur ‘s ochtends.

Gerelateerde onderwerpen: Televisie & radio, Omroep

AM /ˌeɪ ˈem/ zelfstandig naamwoord [uncountable]

(amplitudemodulatie) een systeem voor het uitzenden van radioprogramma’s → FM

Voorbeelden uit het Corpus

AM

– Maar iemand geeft nog steeds om AM-geluid.

– Insiders uit de industrie zijn het erover eens dat een AM-licentie minstens honderdduizend waard is.

– Boven de deuropening stonden de letters AM.

– Ze zag de letters AM.

– De audiorespons is meer dan twee octaven groter dan een standaard AM-radio.

– Maar de AM is echt spectaculair.

– En omdat hun publiek kleiner is, zijn de AM stations over het algemeen veel minder waard.

Uit Longman Business Dictionary

Am

geschreven afkorting voor amerika; amerikaans

Oorsprong a.m. (1700-1800) Latijn ante meridiem “voor de middag” am Oudengels eom

Waarom AM en PM?

De traditie om tijd te meten met een standaard van 12 uur is al sinds de oudheid effectief. In het bijzonder konden mensen de tijd alleen meten met behulp van de zon. Daarom konden oude mensen met behulp van zonnewijzer klokken de tijd alleen tijdens een bepaalde periode van de dag identificeren. Uiteindelijk werd de beslissing om een ​​dag in twee cycli van 12 uur te verdelen beïnvloed door het feit dat de maan ook 12 cycli had.

Wanneer AM en PM?

Een van de meest voorkomende onduidelijkheden van AM en PM was de verwarring over het begin van een dag. Het is namelijk moeilijk om het beginpunt van de dagcyclus te bepalen. Om verwarring over de benaming van middag en middernacht te voorkomen, verwijst de conventie naar 12 uur als middernacht en naar 12 uur als middag. Hoewel technisch gezien middernacht AM impliceert, kan het gebrek aan verduidelijking over of het 23:59 of 12:01 is, misleidend en dubbelzinnig zijn. Daarom is het zeer ineffectief om alleen ‘middernacht’ te gebruiken bij het aangeven van een datum van een evenement.

Waar AM en PM?

Ondanks de dubbelzinnigheid van de 12-uurs tijd conventie, wordt deze in veel landen gebruikt. Deze traditie is namelijk eigen aan de Engelssprekende staten en gebieden die deel uitmaakten van het Britse rijk. De volgende landen gebruiken de 12-uurs klok om tijd aan te duiden:

 • Het Verenigd Koninkrijk
 • De Verenigde Staten
 • Mexico
 • Canada
 • Egypte
 • Bangladesh
 • Australië
 • Nieuw-Zeeland
 • Malta
 • Maleisië
 • De Filipijnen

Het meest voorkomende argument voor het gebruik van de 12-uurs conventie is een gemakkelijke uitspraak. Het is makkelijker om 18 uur te zeggen dan 18 uur. Daarom is het gebruik van AM en PM meer een gemak beslissing.

Hoe schrijf je AM en PM?

Een ander verwarrend idee over het gebruik van AM en PM is om te begrijpen hoe het correct moet worden geschreven. Verschillende stijlgidsen suggereren verschillende manieren om de afkorting te schrijven. Er kunnen bijvoorbeeld hoofdletters AM/PM of kleine letters am/pm zijn. Ook kan het gebruik van de periode tussen de letters (A.M./P.M.) acceptable zijn. Niettemin is de meest gebruikelijke regel bij formeel schrijven het gebruik van hoofdletters AM/PM1. Het gebrek aan consistente regels in alle stijlgidsen is de belangrijkste factor waarom mensen de kwestie onder ogen kunnen zien hoe ze de tijd op de juiste manier kunnen schrijven.

Hoe AM en PM onthouden?

Voor de mensen die net kennis hebben gemaakt met de 12-uurs conventie, kan het moeilijk zijn om te onthouden naar welk deel van de dag AM en PM verwijzen. Er is echter een eenvoudige oplossing waarvoor u niet eens de daadwerkelijke vertaling van de afkortingen (ante/post-meridiem) hoeft te kennen.

AM — begint met de eerste letter van het alfabetA. Aangezien AM overeenkomt met het begin van de dag, zou de wetenschap dat A het begin van het alfabet betekent, een perfect referentiepunt kunnen zijn om te onthouden.

Ondertussen zou het feit dat AM alfabetisch dichterbij is dan PM de aanduiding moeten zijn dat het vóór de middag is.

12 versus 24 uur

Met de dubbelzinnigheid van de 12-uurs klok conventie, eisen veel vestigingen dat deze tijdweergave helemaal moet worden geschrapt. Het kan alleen worden gebruikt in gesprekken en informele communicatie. De juridische documenten, schema’s en andere interacties die een nauwkeurige tijd identificatie vereisen, moeten echter het 24-uurs formaat volgen om verwarring met de benamingen van middag en middernacht te voorkomen. De verwarring of 12 uur 12:00 of 00:00 is, is bijvoorbeeld het meest voorkomende probleem voor het AM/PM-formaat. Eén standaard voor iedereen

Verschil Tussen AM en PM

Aangezien de 24-uursklok het meest effectieve systeem voor tijdregistratie is en wordt gebruikt voor zeer nauwkeurige coördinatie, zijn de internationale organisaties erin geslaagd om de meest effectieve oplossing te bieden. De International Organization for Standardization (ISO) stelde voor om één format voor de informatie-uitwisseling te implementeren. Daarom houdt de norm ISO 8601 in dat alle landen het specifieke formaat moeten gebruiken om datum en tijd aan te geven (24-uurs klok) en dat het moet worden gebruikt voor documentatie en formele communicatie 2. Echter, de internationale overeenkomsten regelen niet rechtstreeks hoe organisaties binnen de landen het tijdregistratie formaat gebruiken voor de interacties en communicatie. Daarom zouden sommige binnenlandse organisaties AM en PM kunnen gaan gebruiken.

Conversie

Mensen die gewend zijn geraakt aan de 12-uurs klok en AM/PM klagen ook dat het 24-uurs formaat verbijsterend is en dat ze de conversie en het specifieke denkproces moeten toepassen bij het verwijzen naar tijd. Het meest vreemde scenario blijft het moment waarop men op de 12-uurs klokken of polshorloges kijkt en de tijd moet omzetten naar het 24-uurs formaat. Desalniettemin is de regel voor de conversie van AM/PM naar 24-uurs formaat eenvoudig. Namelijk, als het 15.00 uur is, moet men 3 optellen bij 12. De som is 15. Hetzelfde geldt voor het toevoegen van een ander overeenkomstig getal bij 12.

Militaire tijd

De coördinatie van militaire acties vereist een nauwkeurig en ondubbelzinnig begrip van tijd. Aangezien de zonnedag de primaire tijd maatstaf is, gebruiken de militaire instellingen een 24-uurs klokformaat en maken geen onderscheid tussen uren en minuten. In plaats van 12 uur ‘s middags of 12 uur ‘s middags (burgerlijke tijd), duidt militaire tijd bijvoorbeeld 1200 aan, wat moet worden uitgesproken als twaalfhonderd. Dezelfde uitspraak wordt ook gebruikt om tijd aan te geven in radiocommunicatie. Dit formaat is de meest exacte manier om naar tijd te verwijzen en het te gebruiken voor navigatie en planning.

Laatste gedachten over AM en PM

Hoewel het 12-uurs tijdformaat voor veel mensen misschien raadselachtig en dubbelzinnig is, is het nog steeds het meest populaire formaat voor polshorloges. Bovendien is het op een minder complexe manier verwijzen naar tijd handig voor informele communicatie over zaken die geen precieze timing vereisen.

AM/PM binnen het 12-uurs tijdformaat is echter geen effectieve manier om de exacte tijd aan te geven. Er kan verwarring zijn over de tijd van een dag en het kan ook misleiden in de datum waarop middernacht niet correct wordt aangegeven. Aangezien wettelijke en andere formele normen het gebruik van 24-uurs conventie vereisen, zou het gebruik van AM en PM alleen blijven als de traditie in informele communicatie.

Similar Posts