erschil tussen een directe en indirecte vrije trap

Directe en indirecte trappen in voetbal: uitleg en voorbeelden
Geschreven door Ben in Spelregels

Bij voetbal zijn er twee soorten trappen: direct en indirect. Wat een speler bij een directe trap met de bal kan doen, verschilt van wat de speler bij een indirecte trap met de bal kan. Dus wat is precies het verschil?

Het verschil tussen een directe en een indirecte schop is dat de speler die een directe schop neemt, rechtstreeks uit de schop een doelpunt kan maken zonder dat een andere speler de bal aanraakt, maar een speler die een indirecte schop neemt, kan geen doelpunt maken totdat een andere speler de bal heeft aangeraakt.

Er zijn niet alleen verschillen tussen wat een speler wel en niet kan doen bij een trap, maar er is een andere lijst van overtredingen die tot een directe trap leiden dan voor een indirecte trap.

In dit artikel zullen we beide bekijken.

Eerst zullen we ontdekken wanneer een speler een directe trap of een indirecte trap neemt en vervolgens enkele voorbeelden bekijken om te verduidelijken wat er bij beide gebeurt.

Een directe trap in voetbal

Als je naar voetbal kijkt, is de meest voorkomende trap die je bij een scheidsrechtersprijs ziet een directe trap.

Of het nu van een speler is die een overtreding begaat of de bal die uit het spel gaat, de meeste trappen van spelhervattingen zijn directe trappen.

Hier is een uitleg van een directe kick:

Een directe trap in voetbal is een trap van waaruit een speler rechtstreeks vanuit de trap een doelpunt kan maken. De bal hoeft geen andere speler of voorwerp te raken voordat hij in het doel gaat. De scheidsrechter zal bepalen of een schop een directe schop is op basis van wat er vlak voor de schop gebeurde.

Je zult een directe trap vaker zien dan een indirecte in het voetbal, omdat de overtredingen en gebeurtenissen die leiden tot een directe trap vaker voorkomen dan die welke leiden tot een indirecte trap.

Doeltrappen, hoekschoppen en strafschoppen zijn bijvoorbeeld allemaal directe schoppen.

Alleen als de scheidsrechter een team een ​​vrije trap toekent, vind je uitzonderingen.

Niet alle vrije trappen zijn direct.

Als je naar de voetbalregels kijkt, zul je merken dat de lijst met overtredingen waarvoor de scheidsrechter een directe trap toekent uitgebreid is.

Maar om u een idee te geven waar u op moet letten, kent een scheidsrechter een team een ​​directe vrije schop toe als een tegenstander een van de volgende overtredingen begaat op een onvoorzichtige of roekeloze manier of buitensporig geweld gebruikt:

laadt op bij een andere speler
springt naar een andere speler
schopt of probeert een andere speler te schoppen
duwt een andere speler
een andere speler slaat of probeert te slaan (inclusief kopstoot)
tackelt of daagt een andere speler uit
trips of pogingen om een ​​andere speler te laten trippen

Tenzij de keeper een handsbalovertreding begaat binnen zijn eigen strafschopgebied, zal een scheidsrechter altijd een directe vrije schop toekennen voor een handsbal.

Of als een speler een tegenstander vasthoudt of hindert bij contact. Deze actie heeft tot gevolg dat de scheidsrechter een directe vrije schop toekent.

Zoals ik al zei, deze lijst is niet exclusief. Als je de volledige lijst wilt, raad ik je aan om naar de IFAB-website te kijken, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het opstellen en toepassen van de voetbalregels wereldwijd.

Laten we snel een paar voorbeelden bekijken waarin een scheidsrechter een directe schop toekent voordat we kijken naar de situaties waarin een scheidsrechter een team een ​​indirecte schop toekent.

Voorbeelden van een directe trap

Als een speler een overtreding begaat op een tegenstander terwijl hij zich in het strafschopgebied van zijn team bevindt, kent de scheidsrechter een penalty toe aan het aanvallende team. Een strafschop is altijd een directe schop.
Als een speler een andere speler op een roekeloze manier van de bal duwt, kent de scheidsrechter een directe schop toe aan de tegenstanders van de speler die de overtreding begaat.
Als een speler de bal opzettelijk met de hand buiten het strafschopgebied aanraakt, kent de scheidsrechter een directe vrije schop toe aan de tegenstanders van de speler die de bal heeft aangeraakt.

Verschil Tussen een Directe en Indirecte Vrije Trap?

Indirecte kick

Nadat we hebben uitgelegd wat een directe trap is in voetbal, moeten we kijken naar indirecte trappen.

Indirecte trappen komen veel minder vaak voor in voetbal dan directe.

De lijst met overtredingen die leiden tot een indirecte trap komt namelijk minder vaak voor tijdens een wedstrijd.

Net als bij directe schoppen, zijn er meerdere overtredingen binnen de voetbalregels die ertoe leiden dat de scheidsrechter een indirecte schop toekent.

Een scheidsrechter kent een indirecte schop toe bij voetbal wanneer:

een speler speelt op een gevaarlijke manier
een speler belemmert de voortgang van een tegenstander zonder enig contact
een speler een verbale overtreding begaat, waaronder afwijkende, beledigende, beledigende of beledigende taal en/of gebaren
een speler verhindert dat een keeper de bal uit zijn handen loslaat
of een speler probeert de bal te schoppen wanneer een doelverdediger hem probeert los te laten.

Een interessant element van indirecte trappen in het voetbal is dat er specifieke regels gelden voor de keepers.

Een scheidsrechter kent een indirecte schop toe als een keeper:

de bal meer dan 6 seconden met hun handen of armen controleert
Raakt de bal opnieuw nadat ze de bal hebben losgelaten voordat de bal een andere speler raakt
Controleert de bal met hun hand of arm rechtstreeks vanuit een achterpass
Laten we snel kijken naar enkele voorbeelden van indirecte trappen om te zien hoe dit werkt op het voetbalveld.

Similar Posts