verschil tussen pessimist en optimist

Het verschil tussen hoop en optimisme

Terwijl COVID-19 langzaam is getransformeerd van een tijdelijk ongemak in een nieuwe manier van leven, zijn degenen die het meest hebben geworsteld de optimisten die altijd een terugkeer naar de normaliteit voorspelden, om vervolgens teleurgesteld te zijn naarmate de pandemie voortduurt.

Sommige mensen die het beste hebben gedaan, waren ronduit pessimistisch over de buitenwereld, maar ze hebben minder aandacht besteed aan externe omstandigheden en meer gefocust op wat ze konden doen om te volharden.

Er is een woord voor geloven dat je dingen kunt verbeteren zonder de realiteit te vervormen: geen optimisme, maar hoop.

Optimisme is vaak niet de beste manier om je welzijn te verbeteren. Het onderzoek toont aan dat hoop een veel sterkere kracht is. We kunnen er allemaal beter in worden terwijl we werken aan herstel van de pandemie en de rest van ons leven profiteren van onze verbeterde vaardigheden.

Mensen hebben de neiging om hoop en optimisme als synoniemen te gebruiken, maar dat is niet juist.

Hoop en optimisme kunnen samengaan, maar dat hoeft niet. Je kunt een hopeloze optimist zijn die zich persoonlijk hulpeloos voelt, maar ervan uitgaat dat alles goed komt. Je kunt een hoopvolle pessimist zijn die negatieve voorspellingen doet over de toekomst, maar er vertrouwen in heeft dat je dingen in je leven en die van anderen kunt verbeteren.’

Veel van het onderzoek dat optimisme en menselijk welzijn in verband heeft gebracht, doet het onderscheid tussen optimisme en hoop teniet. Maar het uitsluiten van de twee concepten heeft de neiging om verschillende niveaus van voordeel te laten zien. Een onderzoek in het tijdschrift Psychological Reports toonde aan dat, hoewel zowel optimisme als hoop de kans op ziekte verkleint, hoop daarbij meer kracht dan optimisme heeft.

De katholieke non en mysticus Teresa van Avila geloofde dat hoop voortkomt uit wil en toewijding. Religieus of niet, we kunnen allemaal leren van Teresa’s beoordeling en ons inzetten om onze hoop op een beter leven en een betere toekomst te vergroten door de volgende stappen te nemen.

1. Stel je een betere toekomst voor en vertel waarom die zo is.

Als je je een beetje hopeloos voelt, begin dan je vooruitzichten te veranderen. Stel bijvoorbeeld dat de stad waar je woont en waar je van houdt, worstelt met het probleem van dakloosheid, en dat steeds meer van je buren zonder onderdak zitten.

In plaats van je te koesteren in de gloed van een fictieve stad en het daarbij te laten, maak je een lijst van de specifieke elementen die zullen zijn verbeterd; bijvoorbeeld meer betaalbare huisvesting, beter openbaar beleid en betere regelgeving, of meer aandacht voor middelenmisbruik en geestelijke gezondheidsbehoeften.

2. Stel je voor dat je actie onderneemt.

Als je de zaken bij Stap 1 laat staan ​​en jezelf er zo van overtuigt dat er betere tijden in het verschiet liggen, ben je optimistisch geweest, maar nog geen hoop. Het bedenken van een betere toekomst zal het op zichzelf niet zo maken. Maar het kan de wereld helpen als het ons persoonlijk gedrag verandert van klacht in actie. De tweede stap in deze oefening is dus om je voor te stellen dat je op een plausibele manier helpt om een ​​betere toekomst tot stand te brengen, zij het op microniveau.

Handeling.

Neem je grootse visie op verbetering en bescheiden ambitie om er op een specifieke manier deel van uit te maken en voer dienovereenkomstig uit. Ga door met uw ideeën om te helpen op het niveau van persoon tot persoon. Ik raad aan om er twee of drie te proberen, omdat je eerste idee waarschijnlijk onwerkbaar of onrealistisch zou kunnen zijn.

Jouw specifieke actie kan aanvoelen als een oefening in zinloosheid, omdat hij zo klein is. Je kleine weg zal je hart veranderen en misschien de harten van anderen besmetten, vooral als ze het effect zien dat het beoefenen van hoop en liefde op je heeft.

EEN EVENWICHT VINDEN TUSSEN OPTIMISME EN PESSIMISME

Het is 23 jaar geleden sinds Seligmans oorspronkelijke publicatie van Geleerd Optimisme, waarin hij optimisme en pessimisme beschrijft als verklarende stijlen in plaats van dispositionele eigenschappen. In het model van Seligman kunnen optimisten de beperkte context en duur van hun problemen zien. Ze interpreteren het bestaan ​​van uitdagingen ook niet als opmerkingen over hen als individuen. Pessimisten daarentegen zien problemen als blijvende effecten die verder gaan dan de oorspronkelijke kwestie. Ze geloven ook dat hun problemen te wijten zijn aan oorzaken die ze zelf in de hand hebben. Terwijl de optimisten meer geluk en betere resultaten hebben, wees Seligman erop dat pessimisten over het algemeen beter zijn in het inschatten van risico’s. Midden in een pandemie hebben optimisten misschien meer hoop, maar pessimisten kunnen meer voorzichtigheid en naleving aan de dag leggen (er zijn zelfs maskers ontworpen voor pessimisten, zoals hier wordt getoond.)

Valse tweedeling?

Wat als er een valse tweedeling bestaat tussen optimisme en pessimisme? Zou dezelfde persoon kunnen filteren met de voorzichtigheid van de pessimist en de hoop en positieve resultaten van de optimist kunnen kiezen?

Degenen die bekend zijn met Aangeleerd Optimisme of getraind zijn in Cognitieve Gedragstherapie zullen het ABC-model herkennen: Tegenspoed (de uitdaging waarop je reageert), Geloof (wat is de onderliggende oorzaak van je reacties) en Gevolg (je reactie op de gebeurtenis en de gevolgen). Psychologen voegden D en E toe, wat suggereert dat degenen die optimistischer willen worden, zouden kunnen oefenen om hun eerste reacties te betwisten en zich bewust te zijn van de veranderingen in energie om zichzelf opnieuw te bedraden door positieve bekrachtiging.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt een piek in de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg. Zoals professor Vikram Patel van de Harvard Medical School het stelt: “de pandemie biedt een historische kans om de geestelijke gezondheidszorg opnieuw vorm te geven, door de wetenschap te realiseren die aantoont dat we geestelijke gezondheid moeten herformuleren voorbij een beperkte focus op ‘diagnoses, artsen en medicijnen’.” Voor degenen met een positieve psychologische achtergrond, Patel predikt voor ons koor.

Pragmatisch optimisme: gebruik maken van zowel pessimisme als optimisme

Is er een manier om de vruchten te plukken van pessimisme en de hoop op optimisme? Pragmatisch optimisme is een model voor opzettelijke besluitvorming wanneer deze wordt geconfronteerd met een uitdaging of aanhoudende stress. Ten eerste vereist het logisch eerlijk zijn over de feiten van de situatie om de parameters te bepalen voor een juiste besluitvorming. Dan gaat het om het kiezen van de meest hoopvolle handelwijze. Ten slotte blijft het individu of de groep het ABCDE-model gebruiken om verklaringen opnieuw te formuleren totdat de omstandigheden veranderen.

Verschil tussen optimistisch en pessimistisch en realistisch

In Jim Collins’ Good To Great demonstreert hij hetzelfde concept onder het label The Stockdale Paradox, genoemd naar admiraal James Stockdale, een krijgsgevangene in Vietnam die nooit twijfelde aan zijn vermogen om gevangenschap te overleven. Stockdale’s geloof in overleven weerspiegelt Viktor Frankl’s beschrijving van het overleven van Auschwitz. Door de bron van optimisme te vernieuwen en eerlijk te blijven over zijn omstandigheden, vermeed Frankl weg te zinken in de bron van apathie die hij anderen overspoelde.

Terwijl velen van ons de handschoen blijven opnemen van het pandemische leven, sociale onrust en politieke onzekerheid, kunnen we voelen dat de druk van onze omstandigheden ervoor zorgt dat ons optimisme afneemt. Misschien kunnen we rusten in de troost dat er zeker leven zal zijn aan de andere kant van de pandemie. We kunnen ervoor kiezen om zowel pragmatisch als optimistisch te zijn over hoe we daar komen.

Similar Posts