verschil tussen BV enn NV

Nederland wordt gerangschikt als een van de meest gunstige locaties voor corporate ventures in heel Europa. Dat gezegd hebbende, hoewel Nederland unieke voordelen biedt voor een bedrijf om te gedijen, is het van vitaal belang om het juiste type bedrijf te vinden dat aan uw behoeften voldoet. In dit artikel maken we onderscheid tussen een BV en NV. Ook bespreken we wat het beste bij uw bedrijf past.

Verschil Tussen BV enn NV

Besloten Aansprakelijkheidsvennootschap (BV)

Een particuliere onderneming met aansprakelijkheid verschilt van een onderneming met openbare aansprakelijkheid in de zin dat een particuliere onderneming hun aandelen niet beschikbaar heeft voor openbare aankoop op de beurs. Een Nederlandse besloten vennootschap wordt echter nog steeds beschouwd als een van haar aandeelhouders gescheiden juridische entiteit en heeft in de ogen van de wet een eigen identiteit voor proces- of belastingdoeleinden. Daarnaast moeten particuliere aansprakelijkheidsvennootschappen zich ook inschrijven in het Nederlandse Handelsregister om commerciële activiteiten te mogen uitoefenen.

Naamloze vennootschap (NV)

Er zijn veel stappen om een ​​vennootschap voor openbare aansprakelijkheid op te richten, maar met de juiste begeleiding zijn deze acties snel en eenvoudig. Bovendien zal als naamloze vennootschap een deel van uw aandelen op de beurs te koop zijn. Wees ijverig hoeveel aandelen er beschikbaar zijn op de internationale beurs, aangezien, hoewel zeldzaam, sommige bedrijven zijn opgekocht door willekeurige leden van het publiek.

Kenmerken van de Nederlandse NV

Er moet een minimaal aandelenkapitaal van EUR 45.000 worden gestort voordat het bedrijf beursgenoteerd mag worden
Een Nederlandse NV moet worden opgericht bij notariële akte, vergelijkbaar met de Nederlandse BV
Beperkt in aansprakelijkheid als aan alle vormingsverantwoordelijkheden is voldaan
Mag beursgenoteerd zijn en aandelen openbaar worden verhandeld
Onder leiding van een raad van bestuur
Kan een commissie van commissarissen nodig hebben om toezicht te houden op de raad van bestuur
Specifieke boekhoudvereisten zijn van toepassing op beursgenoteerde bedrijven
Aandeelhouders zijn niet ingeschreven in het Nederlandse vennootschapsregister

Het Nederlandse Handelsregister

Zowel de Nederlandse BV als de Nederlandse NV moeten ingeschreven zijn in het Handelsregister in Nederland, het registreren van uw bedrijf is verplicht voor bijna alle juridische handelspraktijken. Het Nederlandse Handelsregister dient om een ​​wettelijk kader te bieden dat een onderneming in staat stelt om als eigen entiteit op te treden op het gebied van aansprakelijkheid en belastingheffing. Bovendien biedt het Nederlandse Handelsregister authenticiteit voor bedrijven in de omgang met klanten en interactie met andere bedrijven. Het ondernemingsregister bevat de volgende gegevens:

Legale naam
Adres
Telefoonnummer
Fax (indien van toepassing)
E-mail contact
URL (indien van toepassing)
Beschrijving van het bedrijf, inclusief service, product, het aantal huidige werknemers, vestigingen, enz.
Een aansprakelijke bedrijfscorrespondent

Wat is het beste voor mij?

Allereerst moeten we één ding duidelijk maken: er is geen duidelijk antwoord op bovenstaande vraag. Naarmate een bedrijf tijdens zijn levenscyclus evolueert, veranderen de prioriteiten en kunnen de weldoeners naar publiek of privaat veranderen. Gelukkig, als dit gebeurt, kan een particulier bedrijf zijn notering wijzigen in een openbare notering en beginnen met verkopen op de beurs. Deze uitwisseling staat toepasselijk bekend als ‘naar de beurs gaan’.

Toch zijn particuliere bedrijven meestal geschikt voor bedrijven die liever strategische investeerders aantrekken in ruil voor grotere porties eigen vermogen, of bedrijven die simpelweg niet voldoen aan de eis van minimaal 45.000 euro. Bovendien kunnen beursgenoteerde bedrijven vrij snel grote hoeveelheden inkomsten verzamelen in ruil voor hun aandelen.

Similar Posts