Wat is Het Verschil Tussen Bruto En Netto?

Bruto en Netto zijn termen die ons vertellen of het bedrag, object of iets anders iets aftrekbaars bevat of niet.

Bruto VS Netto

Bruto is de term die we gebruiken om te verwijzen naar het bedrag voordat we enige inhoudingen doen. Veel zaken kunnen worden uitgedrukt in bruto waarden, zoals bijvoorbeeld: bruto inkomen, bruto gewicht of bruto vermogen.

De inhoudingen die van de brutowaarden worden gemaakt, kunnen ook op veel dingen wijzen. Het bruto-inkomen is bijvoorbeeld het inkomen dat we verdienen voordat we belasting inhouden. Brutogewicht is het totale gewicht van het product, inclusief de verpakking. Bruto vermogen is de totale waarde van de nalatenschap van een persoon vóór aftrek van kosten zoals bijvoorbeeld belastingen, kosten van levensonderhoud en begrafenis of andere administratiekosten.

 Bruto VS Netto

 Netto is de term tegengesteld aan het bruto en verwijst naar het bedrag nadat we eventuele inhoudingen hebben gedaan. Het netto-inkomen is dus het inkomen dat we ontvangen na het betalen van belastingen. Nettogewicht is het gewicht van het product zonder verpakking. Ten slotte is de nettoboedel de nettowaarde van de nalatenschap van een persoon nadat alle verschillende kosten, belastingen en andere betalingen zijn afgetrokken.

 Het is ook de moeite waard om het verschil tussen brutomarge en nettomarge te noemen, die vaak worden gebruikt als indicatoren voor de winstgevendheid van een bedrijf. De brutomarge wordt berekend als het quotiënt van brutowinst en inkomsten. Brutowinst is het verschil tussen de totale inkomsten uit de verkoop van goederen of diensten en de kosten van grondstoffen en andere productiekosten die zijn gemaakt om de verkochte goederen of diensten te produceren.

 De nettomarge daarentegen is het quotiënt van de nettowinst en -inkomsten. De nettowinst is het verschil tussen de totale inkomsten uit de verkoop van goederen of diensten en alle kosten die een bedrijf heeft: productiekosten, investeringskosten, financiële kosten of belastingen.

Leave a Comment