verschil tussen een overtreding en een misdrijf

De verschillen tussen een misdrijf en een misdrijf

Wanneer iemand wordt betrapt op het plegen van een misdrijf, kan de persoon, afhankelijk van de ernst ervan, worden beschuldigd van een misdrijf of een misdrijf. Een misdrijf wordt beschouwd als een veel ernstiger misdrijf dan een misdrijf, en er staat normaal gesproken een langere gevangenisstraf en hogere straffen op. Gewoonlijk worden geweldloze misdrijven zoals winkeldiefstal als misdrijven beschouwd, terwijl ernstigere misdrijven zoals gewapende overvallen of moord misdrijven zijn, maar er zijn veel dingen die in overweging worden genomen bij het bepalen hoe iemand van een misdrijf moet worden beschuldigd.

In de Verenigde Staten is het aan de afzonderlijke staten om de meeste misdaden te classificeren en te definiëren, evenals hun straffen. Veel staten classificeren misdrijven en misdrijven in klassen of op een andere manier. Straf wordt vervolgens bepaald op basis van de klasse waartoe het gepleegde misdrijf valt. Omdat staten de mogelijkheid hebben om misdaden te classificeren en te definiëren, kan de classificatie tussen staten drastisch verschillen. Een misdrijf dat in de ene staat als een misdrijf kan worden beschouwd, kan in een andere staat een misdrijf zijn. Verschillen tussen staten zijn vooral duidelijk als het gaat om zaken als drugswetgeving.

Wat zijn misdrijven?

Hoewel bepaalde wetten per staat verschillen, omvatten misdrijven over het algemeen geweldloze misdaden. In veel gevallen leiden misdrijven niet tot lange gevangenisstraffen. Misdrijven kunnen onder meer vandalisme, bepaalde soorten drugsbezit, eenvoudige mishandeling en wanordelijk gedrag zijn.

Wat zijn misdrijven?

Misdrijven die als misdrijven worden geclassificeerd, gaan meestal gepaard met fysiek geweld of een soort actie die psychologisch extreme schade kan veroorzaken. Voorbeelden van misdrijven zijn onder meer doodslag of moord, zware mishandeling, ontvoering en meer. Misdrijven kunnen ook betrekking hebben op geweldloze activiteiten die nog steeds als uiterst schadelijk worden beschouwd. Dit soort misdrijven kunnen onder meer grote diefstal, belastingontduiking, meineed, inbreuk op het auteursrecht en schendingen van de voorwaardelijke vrijlating of reclassering zijn.

Sommige misdaden kunnen worden vervolgd als misdrijf of als misdrijf. Dit wordt normaal gesproken bepaald door de openbare aanklager en de beslissing is gebaseerd op zowel discretie als verzwarende factoren, zoals het al dan niet gebruiken van een wapen tijdens het misdrijf.

Straffen voor misdrijven en misdrijven

Straffen voor misdaden omvatten vaak boetes en mogelijk gevangenisstraffen. Boetes voor misdrijven en misdrijven verschillen per misdaad en per staat. De aanklachten voor misdrijven zijn doorgaans veel hoger, waarbij de ernstigste misdrijven resulteren in zeer hoge geldboetes. Gevangenisstraffen variëren afhankelijk van de misdaad, net als boetes. Afhankelijk van het misdrijf is het mogelijk dat er geen gevangenisstraf wordt opgelegd en dat alleen een proeftijd vereist is. Gevangenisstraf voor misdrijven wordt meestal geserveerd in een provinciegevangenis in tegenstelling tot een gevangenis. Misdrijven resulteren in veel langere gevangenisstraffen en misdadigers zitten over het algemeen hun straf uit in staatsgevangenissen.

De gevolgen van strafrechtelijke veroordelingen

Mensen die misdaden begaan en die na hun achttiende worden veroordeeld voor misdrijven of misdrijven, krijgen een permanent merkteken op hun strafblad. Afhankelijk van het misdrijf kan het hebben van een strafblad van invloed zijn op de werkgelegenheid en vele andere aspecten van het leven.

Het is belangrijk dat mensen de wetten van hun staat kennen en volgen om uit de problemen te blijven, en een strafrechtadvocaat raadplegen als ze problemen ondervinden. Strafrechtelijke veroordelingen kunnen levenslange gevolgen hebben. Raadpleeg de onderstaande pagina’s voor meer informatie over misdrijven en misdrijven.

Similar Posts