verschil tussen Pinksteren en Baptisten

VERSCHIL TUSSEN DOPIST EN PINKSTER

Zowel Baptisten als Pinkstermensen zijn de twee christelijke onderafdelingen die in God en zijn zoon Jezus Christus geloven. Beide denominaties delen ook een vergelijkbare kijk op het hiernamaals. Leden van beide gemeenschappen komen op de eerste dag van de week samen voor kerkdienst en gebed. Er zijn echter enkele verschillen tussen de twee denominaties en we zullen ze in het volgende artikel onderzoeken.

Definities

De Pinksterdenominatie is genoemd naar het Joodse feest van Pinksteren, dat vijftig dagen nadat Jezus Christus naar de hemel was opgevaren, plaatsvond. Op de Pinksterdag “wachten” de volgelingen van de Pinksterbeweging op de opstanding van Jezus Christus. Dankzij het bidden komt de Heilige Geest naar de gemeente en spreekt hij in onbekende talen. Pinkstermensen benadrukken het bovennatuurlijke element van de sleutelgebeurtenis die volgens de Bijbel plaatsvond. Het onderscheidende kenmerk van de beweging zijn de zogenaamde onafhankelijke kerken. In de Verenigde Staten zijn er ook onafhankelijke Pinksterkerken, opgericht door de predikanten die op een gegeven moment het gevoel hadden dat ze door God waren geroepen om een ​​kerk te creëren.

Baptist versus Pinksterman
Wat is het verschil tussen Baptisten en Pinkstermensen?

Voor veel leden van de Pinksterbeweging is de Heilige Geest eigenlijk een krachtige entiteit die hen bewoont als ze maar hard genoeg bidden. De Heilige Geest geeft gebeden een aantal Geestelijke gaven. Er is een speciale spirituele verbinding tussen de Pinkstermensen en de Heilige Geest, die voor altijd duurt vanaf het moment van de feitelijke doop. Niet-pinksterbaptisten hebben in het algemeen de neiging om geestelijke gaven te zien als de toepassing van de riten van de vroegchristelijke kerk die tegenwoordig gewoon niet op dezelfde manier werken.

Een onderscheidend kenmerk van de Pinksterbeweging is het spreken in tongen. Pinkstermensen geloven dat een ware volgeling, terwijl hij in een spirituele ervaring is, in staat is om onverstaanbare geluiden uit te spreken die behoren tot de taal die voorheen onbekend was voor de gelovige. Pinkstermensen geloven dat deze taal werd gesproken op de dag van Pinksteren, en het brengt geestelijke boodschappen over die door de Heilige Geest zijn gezonden. Het reguliere doopsel, samen met de andere christelijke denominaties, deelt niet de overtuiging dat het spreken in tongen vandaag de dag nog steeds kan gebeuren. Ze zien dit fenomeen als een onderdeel van een christelijke mythologie.

Pinksterdiscipelen geloven dat ze directe toegang tot God hebben. Ze hebben geen andere autoriteiten nodig die hen zouden leiden en de weg naar het Opperwezen zouden wijzen. Aan de andere kant hebben niet-pinksterbaptisten de neiging om toegang tot God te krijgen via priesters en andere religieuze autoriteiten.

Similar Posts