Verschil Tussen Adhd en Add

Is het ADD of ADHD? Wat is het verschil?

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) is een veelvoorkomende ontwikkelingsstoornis in de kindertijd die van invloed is op het vermogen van een persoon om aandacht en executief functioneren te reguleren. Mensen met aandachtsproblemen worden soms aangeduid als ADD (Attention Deficit Disorder), maar is dit correct? Zijn ADHD en ADD hetzelfde? En zo niet, wat is dan het verschil tussen ADHD en ADD? Hieronder duiken we in deze termen om uw kennis over het onderwerp te vergroten.

EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN ADHD EN ADD

De vroegste mogelijke verwijzingen naar ADHD of ADD dateren uit het oude Griekenland, waar Hippocrates tijdens zijn medische carrière verschillende patiënten documenteerde die een nogal onverklaarbaar gebrek aan focus ervoeren. ADHD werd opnieuw genoemd door John Locke in zijn essay “Some Thoughts Concerning Education”, waarin een groep studenten werd geobserveerd die worstelden om “hun geest niet af te dwalen”.

In de jaren 1800 bespraken veel medische leerboeken wat tegenwoordig bekend staat als ADHD-symptomen, onder de definities: ‘nerveus kind’, hypermetamorfose’, ‘eenvoudige hyperexcitabiliteit’ en andere. In 1980 noemde de American Psychiatric Association (APA) het formeel aandachtstekortstoornis, of het kind nu hyperactiviteit vertoonde of niet. Pas in 1987 werd de standaardnaam van ADD veranderd in ADHD. Toen, in 1994, werd ADHD uiteindelijk opgedeeld in de drie verschillende typen, of presentaties, die we tegenwoordig hebben.

ADHD EN VANDAAG TOEVOEGEN

Hoewel veel mensen de term ADD nog steeds gebruiken als een vorm van ADHD, is het niet langer een formele classificatie in de medische gemeenschap. De verschillende soorten ADHD zijn officieel bekend als presentaties, gedefinieerd in de APA’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). De term ADD werd meestal gebruikt om te verwijzen naar iemand die moeite had met focussen maar niet hyperactief was, wat tegenwoordig ADHD-Overwegend onoplettend type wordt genoemd.

SOORTEN ADHD

In DSM-5 wordt ADHD onderverdeeld in drie verschillende presentaties: ADHD-overwegend onoplettend type (ADHD-I), ADHD-overwegend hyperactief/impulsief type (ADHD-HI) en ADHD-gecombineerd type (ADHD-C). Kinderen met onoplettende ADHD lijken vaak afstandelijk of ongeïnteresseerd en zijn erg gemakkelijk afgeleid. Het meest opvallende symptoom van onoplettende ADHD is simpelweg het onvermogen om op te letten. Kinderen met hyperactieve/impulsieve ADHD vertonen vaak overmatige motorische activiteit (bijvoorbeeld bewegen, friemelen, overdreven spraakzaam) en handelen impulsief (antwoorden wegvagen, onderbreken, handelen zonder na te denken). De meest typische indicatoren van hyperactieve/impulsieve ADHD zijn constante beweging en moeite met het beheersen van impulsen. Gecombineerde presentatie ADHD is een combinatie van zowel hyperactieve/impulsieve als onoplettende ADHD, en kinderen met dit type zullen veel, zo niet alle, van deze symptomen vertonen.

ADHD-GEGEVENS EN STATISTIEKEN

In de Verenigde Staten meldt de Centers for Disease Control (CDC) dat bij meer dan zes miljoen kinderen de diagnose ADHD is gesteld, of ongeveer negen procent. ADHD komt statistisch gezien vaker voor bij jongens (13 procent), hoewel bijna zes procent van de meisjes ook aan de criteria voor de diagnose voldoet. Bovendien, aangezien meisjes meer kans hebben op het “stillere” onoplettende type ADHD, is de kans groter dat ze onopgemerkt blijven dan jongens. Ongeveer 40-50% van de kinderen met ADHD heeft ook een specifieke leerstoornis bij lezen, schrijven en/of rekenen. Bovendien ervaart ongeveer 30 procent van de kinderen met de diagnose ADHD ook angststoornissen, terwijl vele anderen worden getroffen door naast elkaar bestaande aandoeningen zoals depressie, autisme of het Tourette-syndroom.

HOE HILL LEARNING CENTER KAN HELPEN?

Wij kunnen het verschil maken. Hill Learning Center is toegewijd aan het transformeren van studenten met leerverschillen en aandachtsuitdagingen in zelfverzekerde, onafhankelijke leerlingen. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent in de volgende stap.

Similar Posts