LAN MAN WAN

Verschil tussen

Verschil tussen LAN MAN en WAN

Inhoud:
Wat is LAN
Wat is MAN
Wat is een WAN
Verschil tussen LAN MAN en WAN

Het belangrijkste verschil tussen LAN MAN en WAN is dat LAN een netwerk is dat een klein geografisch gebied bestrijkt, zoals een woning, school of kantoorgebouw, terwijl MAN een netwerk is dat een gebied bestrijkt dat groter is dan een LAN maar kleiner dan een WAN, zoals een city ​​, en een WAN is een netwerk dat een groot gebied bestrijkt. geografisch gebied, zoals een land. LAN staat voor Local Area Network, MAN staat voor Metropolitan Area Network en WAN staat voor Wide Area Network.

Een computernetwerk is een verbinding tussen twee of meer apparaten voor het delen van bronnen en datacommunicatie. Hierdoor kunnen de kosten nog verder worden verlaagd. Een netwerk kan bestaan ​​uit apparaten zoals computers, desktops, switches, routers en andere netwerkapparaten. Apparaten in een netwerk kunnen verbinding maken via media zoals koperdraden, draadloze technologie of glasvezelkabels. Er zijn verschillende soorten netwerken, waaronder LAN, MAN en WAN. De LAN bestrijkt een afstand van maximaal 10 km. Een MAN bestrijkt een afstand van maximaal 100 km, terwijl een WAN een groot gebied bestrijkt van meer dan 100 km.

Dekkingsgebieden

1. Wat is LAN
– Definitie, gebruik, functies
2. Wat is MAN
– Definitie, gebruik, functies
3. Wat is WAN
– Definitie, gebruik, functies
4. Wat is het verschil tussen LAN MAN en WAN
– Belangrijkste verschillen vergelijking

Sleutelbegrippen

LAN, MAN, WAN, netwerken

Wat is LAN

LAN staat voor Local Area Network. Het is een netwerk dat beperkt is tot een klein geografisch gebied, zoals een huis, kantoor of school. Dit is handig voor het delen van bronnen zoals bestanden en printers. Dit type netwerk heeft een hoge gegevensoverdrachtsnelheid en minder congestie omdat het een klein gebied bestrijkt.

Wat Is Het Verschil Tussen Taal En Communicatie?

Afbeelding 1: LAN

Gebruikelijke LAN-topologieën zijn bus, ring en ster. In een bustopologie worden alle apparaten aangesloten op een enkele communicatielijn. Een ringtopologie verbindt alle apparaten in een ringstructuur. In een stertopologie maken alle apparaten verbinding met een centraal knooppunt, waardoor een sterachtige structuur ontstaat.

LAN biedt meer voordelen voor gebruikers. Het maakt het delen van informatie, databases, bronnen en andere netwerkgerelateerde diensten mogelijk. Het verbetert ook de communicatie tussen individuen en afdelingen in de organisatie. Er moet echter gekwalificeerd personeel zijn om het netwerk op te zetten en te onderhouden. Bovendien kan een fout op de server andere apparaten in het netwerk beïnvloeden.

Wat is MAN

MAN staat voor Metropolitan Area Network. Het bestrijkt een geografisch gebied dat groter is dan een LAN, maar kleiner dan een WAN. Het verwijst naar een netwerk in een stad of kleine stad. Deze netwerken kunnen een gebied bestrijken tot 100 km. Het kan ook worden beschouwd als een verzameling LAN’s.

Figuur 2: MAN

Een MAN kan werken als een goede backbone voor een groot netwerk om toegang te krijgen tot een WAN. Daarnaast gebruikt MAN een gedistribueerde wachtrij. Hiermee kunnen gegevens tegelijkertijd in beide richtingen worden verzonden. Het implementeren van MAN is echter duur omdat er meer apparatuur voor nodig is. Bovendien kan het moeilijk zijn om het netwerk te beschermen tegen hackers.

Wat is een WAN

WAN staat voor Wide Area Network. Het bestrijkt een groot geografisch gebied, zoals een staat of land. Het is dus een netwerk van meer dan 100 km. Het is de verbinding van kleine netwerken gevormd door LAN- en MAN-netwerken. WAN helpt bij het delen van gegevens, spraak, afbeeldingen en video’s over lange afstand. Het verbetert de communicatie tussen bedrijfsorganisaties op verschillende continenten.

Afbeelding 3: WAN

Omdat een WAN een groot netwerk is, kan het met veel beveiligingsrisico’s worden geconfronteerd. Het netwerk wordt vaak aangetast door kwaadaardige software zoals virussen, wormen, enz. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen om te voorkomen dat buitenstaanders het netwerk binnendringen. Bovendien kan het instellen van WAN moeilijk en complex zijn. Daarnaast moet er vakbekwaam personeel zijn met technische kennis om het netwerk te onderhouden.

Verschil tussen LAN MAN en WAN

Definitie
Een LAN is een computernetwerk dat computers in een beperkt gebied verbindt, zoals een woning, kantoorgebouw, school of laboratorium. Een MAN is een computernetwerk dat gebruikers verbindt met computerbronnen in een geografisch gebied dat groter is dan een LAN, maar kleiner dan een WAN. Een WAN is een computernetwerk dat een groot geografisch gebied beslaat.

Waard

LAN staat voor Local Area Network. MAN staat voor Metropolitan Area Network. WAN staat voor Wide Area Network.

Dekkingsgebied

Het LAN bestrijkt een gebied van 1 km tot 10 km. MAN bestrijkt een gebied tot 100 km. WAN bestrijkt een groter gebied dan MAN. Het bereik is meer dan 100 km.

Ontwerp en onderhoud

Het is eenvoudiger om een ​​LAN te ontwerpen en te onderhouden. Het is moeilijk en ingewikkeld om MAN en WAN te ontwerpen en te onderhouden.

Snelheid

LAN heeft een hoge gegevensoverdrachtsnelheid. MAN heeft medium en WAN heeft lage gegevensoverdrachtsnelheden.

Vorm van communicatie

Een LAN gebruikt twisted pair- of coaxkabels om apparaten aan te sluiten. MAN gebruikt coaxkabels, optische vezels of draadloze media om apparaten aan te sluiten. WAN maakt gebruik van openbare geschakelde telefoonnetwerken (PSTN) of satellietverbindingen.

Overbelasten
Een LAN heeft

een beperkt aantal gebruikers. Daardoor is er minder congestie. MAN heeft medium en WAN heeft meer congestie

Een LAN is een netwerk in een huis, school of kantoor. MAN is een netwerk in een stad of kleine gemeente. Een WAN is een netwerk dat een staat of land omspant.

Conclusie

Een netwerk is een verzameling van meerdere apparaten die gegevens en bronnen delen. LAN, MAN en WAN zijn drie soorten netwerken. Het verschil tussen LAN MAN en WAN is dat een LAN een netwerk is dat een klein geografisch gebied bestrijkt, zoals een woning, school of kantoorgebouw, terwijl een MAN een netwerk is dat een gebied bestrijkt dat groter is dan een LAN maar kleiner dan een WAN, zoals als stad. en een WAN is een netwerk dat een groot geografisch gebied bestrijkt, zoals een land.

Similar Posts