competenties en vaardigheden

Medewerkers behouden en verder helpen binnen de organisatie is een noodzaak in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat u uw medewerkers voorziet van de juiste middelen zodat zij hun competenties en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Maar om dit goed te kunnen doen, is het handig om het verschil tussen die twee termen te kennen. We krijgen hier steeds meer vragen over. Daarom leggen we je het verschil graag uit.

Wat zijn competenties?
Competenties zijn een set van kennis, vaardigheden en attitudes.

Kennis: Dit is de informatie en ervaring die een persoon bezit. Met andere woorden: wat weet iemand? Kennis is nodig om in een bepaalde functie te werken. Zo heeft een programmeur de kennis nodig om code te schrijven in een bepaalde programmeertaal en moet een kok weten hoe hij hygiënisch moet werken.

Vaardigheden: Vaardigheden maken deel uit van competenties en verwijzen naar de activiteiten waar men bekwaam in is. Ze stellen u in staat kennis toe te passen in de praktijk.

Om een ​​voorbeeld te geven: om communicatief te zijn (competentie), heeft iemand communicatieve vaardigheden nodig. Dit omvat luisteren, samenvatten en vragen stellen. Als je goed naar iemand kunt luisteren, begrijp je wat hij of zij echt bedoelt. Tegelijkertijd geef je de ander het gevoel dat hij of zij wordt gehoord. Samenvatten en herhalen wat een ander zegt in je eigen woorden is ook een vaardigheid.

Houdingen: beter bekend als de houding van een persoon. Deze houding bepaalt uiteindelijk of iemand bepaald gedrag kan en wil vertonen. Voorbeelden van attitudes zijn leergierigheid, bereidheid tot samenwerken, flexibiliteit etc. De normen, waarden, persoonlijke drijfveren en motivatie van een persoon zijn grotendeels verantwoordelijk voor de attitudes die iemand bezit. Dit maakt het moeilijk om een ​​houding te ontwikkelen, omdat deze zo verweven is met iemands identiteit.

Bekijk hier de beste details over computertechnologie: https://verschiltussen.com/wat-is-het-verschil-tussen-ddr5-en-ddr4-ram/

Als medewerkers deze kennis, vaardigheden en attitudes op de juiste manier weten te combineren, leidt dit uiteindelijk tot succesvol gedrag.
Wanneer medewerkers deze kennis, vaardigheden en attitudes combineren, leidt dit uiteindelijk tot succesvol gedrag.

Hoe herken je of een medewerker een competentie heeft?

Je herkent een competentie door te kijken naar het gedrag van een persoon. Dit kan van alles zijn, zoals bijvoorbeeld met de competentie “communicatief zijn”. Passende gedragsindicatoren voor die competentie zijn onder meer het leggen en onderhouden van contacten, efficiënt communiceren, ideeën bondig en helder formuleren en op (non-)verbale wijze respect tonen voor de inbreng van anderen.

Competenties en vaardigheden op de werkvloer stimuleren

Nu u weet wat competenties zijn, vraagt ​​u zich misschien af ​​hoe u medewerkers kunt helpen deze te ontwikkelen. Dit vereist training, opdrachten en routine. Het is belangrijk om rekening te houden met de motivatie van uw medewerkers. Zo kunnen er soms negatieve gedachten opkomen zoals “Hier zal ik nooit in slagen” of “Ik mag geen fouten maken”. Besteed daarom voldoende aandacht aan het doel: maak duidelijk waarom competentieontwikkeling nodig is.

In ons competentiehandboek leggen we stap voor stap uit hoe je de competenties van medewerkers efficiënt kunt ontwikkelen en stimuleren. Download vandaag nog deze handige gids om competentiemanagement succesvol te implementeren in uw organisatie.

Similar Posts