Opeenvolgende Getallen

Opeenvolgende Getallen

Kinderen gebruiken dagelijks wiskundige vaardigheden, op school of thuis, tijdens hun routines of bij het spelen. Wiskunde leren is essentieel voor kinderen van jongs af aan. U kunt een positieve houding ten opzichte van wiskunde bij uw kinderen bevorderen door het hen gemakkelijk te maken. Wiskunde is niet iets wat je gewoon kunt lezen en leren. Er zijn verschillende formules en afleidingen in de wiskunde. Om wiskunde gemakkelijk te maken voor uw kinderen, moet u hen elk concept van de wiskunde laten begrijpen. Laten we op een stimulerende manier beginnen met opeenvolgende getallen.

Wat zijn opeenvolgende getallen?

Getallen die elkaar voortdurend opvolgen, van toenemende naar afnemende volgorde, worden opeenvolgende getallen genoemd. Getallen worden altijd geschreven in een reeks waartussen geen getallen mogen overslaan, en het verschil tussen de getallen lijkt vast te liggen. Ze hebben meestal een verschil van 1 tussen elke twee getallen.

Voorbeeld van opeenvolgende getallen:

Wat zijn de 7 opeenvolgende getallen?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zijn de 7 opeenvolgende getallen. Het is niet verplicht om met nummer 1 te beginnen. Het begrip 7 opeenvolgende getallen kan ook worden toegepast op 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Laten we nog enkele voorbeelden van 7 opeenvolgende getallen bekijken.

Zoals:

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Wat is de HCF van twee opeenvolgende getallen?

De HCF van twee opeenvolgende getallen is altijd 1. Dat komt omdat de twee opeenvolgende getallen geen andere gemeenschappelijke factor hebben dan 1. Daarom is 1 de enige HCF tussen twee opeenvolgende getallen.

Wat zijn opeenvolgende samengestelde getallen?

Consecutieve samengestelde getallen bestaan uit meer dan twee factoren. Alle natuurlijke getallen die geen priemgetallen zijn, behalve 1, worden samengestelde getallen genoemd.

Voorbeelden van opeenvolgende samengestelde getallen.

4, 6, 8, 9, 10

95, 96, 98, 99, 100

Wat zijn opeenvolgende natuurlijke getallen?

Een deelverzameling van reële getallen die alleen positieve gehele getallen bevat zoals 1, 2, 3, 4, 5, 6, enzovoort worden natuurlijke getallen genoemd. De getallen die elkaar voortdurend opvolgen in volgorde van het kleinste getal tot het grootste getal worden opeenvolgende natuurlijke getallen genoemd. Nul, breuken, decimalen en negatieve getallen zijn uitgesloten.

Voorbeelden van opeenvolgende natuurlijke getallen

1,2,3,4,5,6,7,8,9 tot oneindig.

Hier is nul geen natuurlijk getal omdat 0 noch positief noch negatief is.

Wat zijn opeenvolgende oneven getallen?

Oneven opeenvolgende getallen zijn die gehele getallen die door 2 gedeeld kunnen worden, waarbij de rest 1 blijft. De lijst van even getallen zonder onderbreking wordt even opeenvolgende getallen genoemd.

Kijk hier voor meer details over wat het verschil tussen

Voorbeelden van opeenvolgende oneven getallen

1, 3, 5, 7, 9, 11

53, 55, 57, 59, 61

Wat zijn opeenvolgende even getallen?

Even opeenvolgende getallen zijn die gehele getallen die niet geheel gedeeld kunnen worden door 2. De lijst van even getallen zonder onderbreking noemt men even opeenvolgende getallen.

Voorbeelden van opeenvolgende even getallen

0, 2, 4, 6, 8, 10

28, 30, 32, 34, 36

Wat zijn opeenvolgende priemgetallen?

Getallen met precies 2 factoren, 1 en het getal zelf, worden priemgetallen genoemd. De reeks priemgetallen wordt opeenvolgende priemgetallen genoemd.

Voorbeelden van opeenvolgende priemgetallen

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17

73, 79, 83, 89, 97

Hoe vind je opeenvolgende getallen?

Stel, n is een geheel getal.

Dan zijn (n + 1) en (n + 2) de volgende twee opeenvolgende gehele getallen.

Vaak gestelde vragen (FAQ’s)

  1. Wat zijn twee opeenvolgende even getallen?

Antwoord: Elk even getal dat in een reeks op een ander getal volgt, wordt twee opeenvolgende even getallen genoemd.

De twee opeenvolgende even getallen zijn: 2, 4 of 8, 10

  1. Wat zijn twee opeenvolgende oneven getallen?

Antwoord: Elk oneven getal dat in een reeks op een ander getal volgt, wordt twee opeenvolgende oneven getallen genoemd.

De twee opeenvolgende oneven getallen zijn: 7, 9 of 13, 15

  1. Bereken het gemiddelde van de eerste 6 opeenvolgende even getallen.

Antwoord: De som van de eerste n even getallen zal zijn:

=n(n+1)

Gemiddelde

=n(n+1)/n =n+1

Stel dat de eerste zes opeenvolgende oneven getallen 2, 4, 6, 8, 10, 12 zijn.

dus n = 6

=n(n+1)

=6(6+1) =42

De som van de eerste zes opeenvolgende getallen is 42

Gemiddelde,

= n+1

= (6+1) = 7

Bereken het gemiddelde van de eerste 7 opeenvolgende even getallen.

Antwoord: De som van de eerste n even getallen zal zijn:

= n (n+1)

Gemiddelde

= n (n+1) / n

= n+1

Stel dat de eerste zes opeenvolgende oneven getallen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 zijn.

dus n = 7

= n (n+1)

= 7 (7+1) = 56

De som van de eerste zes opeenvolgende getallen is 56

Gemiddelde,

= n+1

= (7+1) = 8

  1. Wat is de formule van opeenvolgende oneven getallen?

Antwoord: Formule van oneven opeenvolgende getallen:

Som van n oneven getallen = n2

Afleiding van de som van oneven getallen

Oneven getal = 1, 3, 5 ……..(2n-1)

Hier is het eerste getal (a) = 1

Laatste getal (l) = (2n-1)

Som van AP (Arithematic Progression) = n/2 (a+l)

= n/2 (1 + 2n -1)

= 2n2 / 2 = n2

Similar Posts